Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O HRANITELJSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

  • On 4 Marta, 2016

Predstavnički
dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 4. redovnoj
sjednici, održanoj 17. studenog/novembra 2015. godine, donio Zaključak kojim se
prihvaća Nacrt zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, te se
smatra da isti može poslužiti kao osnov za izradu Prijedloga zakona. Predmetnim
zaključkom predlagač je zadužen da organizira i provede javnu raspravu u
trajanju od 60 dana.

Također,
Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 5. sjednici,
održanoj 15. veljače/februara 2016. godine, donio Zaključak kojim se prihvaća
Nacrt zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, te se zadužuje
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da organizira i provede javnu raspravu u
trajanju od 60 dana, te da se Nacrt zakona uputi kantonalnim skupštinama radi
davanja mišljenja u skladu s procedurom propisanom Ustavom Federacije iz
zajedničkih nadležnosti federalne vlasti i kantona.

Oba
doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine su svojim zaključcima zadužili
predlagača da, prilikom izrade Prijedloga zakona, uzme u obzir sugestije,
primjedbe i prijedloge iznesene u javnoj raspravi.

Postupajući
u skladu s gore navedenim zaduženjem, Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike, dana 07. ožujka/marta 2016. godine otvara javnu raspravu o Nacrtu zakona o
hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja će trajati 60 dana od dana
postavljanja predmetnog materijala na web stranicu Ministarstva.

Kako
bi se omogućilo šire uključivanje zainteresiranih strana, Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike će, uz podršku USAID-ovog Projekta SGIP,
organizirati regionalne javne rasprave o Nacrtu zakona o hraniteljstvu u
Federaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Tomislavgradu i Tuzli. Termin i
lokacije održavanja javnih rasprava objavit će se najkasnije 7 dana prije
zakazanog termina na web stranici Ministarstva.

Pozivaju
se svi zainteresirani da svoje mišljenje i prijedloge na tekst Nacrta zakona o
hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine dostave elektronskim putem na
e-mail: emina.zuko@fmrsp.gov.ba
i/ili pismenim putem na adresu: Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike, ul. Marka Marulića 2, 71 000 Sarajevo
.
Za sva pitanja i detaljnija pojašnjenja možete se obratiti na telefon: 033 661 786.

Sva
mišljenja i prijedlozi, dostavljeni u propisanom roku, na e-mail i/ili adresu
ovog Ministarstva, bit će razmotreni pri izradi teksta Prijedloga zakona.

Napomena: Radi jednostavnijeg rada i
lakše pripreme Prijedloga zakona poželjno bi bilo da se komentari i prijedlozi
dostavljaju i u elektronskoj formi.

Javna politika o razvoju udomiteljstva u Federaciji BiH.docx

Zakon o hraniteljstvu B.docx

Zakon o udomiteljstvu H.docx 

Zakon o hraniteljstvu S.docx 

 

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O HRANITELJSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

0 Komentari