Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Podzakonski akti iz oblasti rada, zaštite na radu i zapošljavanja

Icon

SPORAZUM O OSNIVANJU EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA ZA TERITORIJU FEDERACIJE BIH 513.97 KB 33 downloads

Službene novine Federacije BiH, broj: 47/02, 42/03, 8/08, 13/08, 51/08 i 10/11 ...
Icon

PRAVILNIK O HIGIJENSKIM I TEHNIČKIM MJERAMA PRI RADU U FABRIKAMA STAKLA-STAKLARAMA 684.40 KB 52 downloads

Službeni list FNRJ, broj: 14/48 i 18/48 ...
Icon

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU U ŽELJEZNICAMA 938.26 KB 54 downloads

Službeni list SR BiH, broj: 42/86 i 3/87 ...
Icon

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU SA RAZVIJAČIMA ACETILENA I ACETILENSKIM STANICAMA 446.30 KB 49 downloads

Službeni list SR BiH, broj: 2/87 ...
Icon

PRAVILNIK O HIGIJENSKO-TEHNIČKIM MJERAMA PRI RADU NA PRERADI I OBRADI METALA 444.37 KB 93 downloads

Službeni list FNRJ, broj: 40/61 ...
Icon

PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA POSLOVA ZAŠTITE NA RADU KOD POSLODAVCA 154.83 KB 5088 downloads

Službene novine FBiH, broj: 34/21 ...
Icon

PRAVILA O PROCJENI RIZIKA 146.80 KB 6754 downloads

Službene novine FBiH, broj: 23/21 ...
Icon

PRAVILNIK O POSTUPKU SKRAĆIVANJA RADNOG VREMENA NA POSLOVIMA S POVEĆANIM RIZIKOM 1.10 MB 1935 downloads

Službene novine FBiH, broj: 24/21 ...
Icon

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U FBIH 198.25 KB 2365 downloads

Službene novine FBiH, broj: 9/21 ...
Icon

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA 478.55 KB 718 downloads

Službene novine FBiH, broj: 90/20 ...

Primjer projekta

projekti