Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Javni poziv za podnošenje prijava za izbor fizičkih i pravnih lica ovlaštenih za posredovanje između bračnih partnera prije pokretanja postupka za razvod braka koji je bio objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", broj: 25/06 i "Dnevnom listu" Mostar od 18.05.2006. godine, zatvoren je odlukom federalnog ministra rada i socijalne politike broj: 02-34/2-2833/15 od 15.05.2017. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 38/17). U vezi sa navedenim ističemo da trenutno nije moguće podnošenje prijava za izbor lica ovlaštenih za posredovanje te da se trenutno ne razmatra ponovno objavljivanje javnog poziva za podnošenje prijava za izbor fizičkih u pravnih lica ovlaštenih za posredovanje.
Odgovor : Broj korisnika stalne novčane pomoć i mjesečni iznosi po korisnuku u Federaciji BiH u 2019.godini su kako slijedi:  
KANTON
Broj korisnika Mjesečni iznos po korisniku Iznosi u KM
UNSKO- SANSKI 270 1 član 81,00 2 člana 97,00 3 člana 114,00 4 člana 130,00
POSAVSKI 350 -
    TUZLANSKI         3488 1 član 123,00 ;128,00 2 člana 160,00; 166,00 3 člana 197,00; 204,00 4 člana 234,00; 242,00 5 članova 271,00; 280,00 6 članova 308,00; 318,00 7 članova 345,00; 358,00 8 članova 382,00; 394,00 9 članova 419,00; 432,00
ZENIČKO- DOBOJSKI 1490 1 i 2 član 125,29; 129,71 3 člana  137,82; 142,68 4 člana  151,60; 156,95 5 članova 166,76; 172,65 6 članova  169,51; 175,49
BOSANSKO- PODRINJSKI 193 1 član 149,50 2 člana 179,50 3 člana 209,50 4 člana 239,50
    SREDNJOBOSANSKI     1211 1 član 105,00;108,50 2 člana 115,50; 119,35 3 člana 126,00; 130,20 4 člana 136,50; 141,05 5 članova 147,00; 151,90 6 članova 157,50; 162,75
       HERCEGOVAČKO - NERETVANSKI     387 1 član 100,00; 130,00 2 člana 110,00; 143,00 3 člana 120,00; 156,00 4 člana 130,00; 169,00 5 članova 140,00;182,00 6 članova 150,00; 195,00
      ZAPADNO- HERCEGOVAČKI         569 1 član 100,00 2 člana 110,00 3 člana 120,00 4 člana 130,00 5 članova 140,00 6 članova 150,00 7 članova 160,00 8 članova 170,00 9 članova 180,00
      KANTON SARAJEVO       557 1 član 120,00; 126,00 2 člana 132,00; 138,00 3 člana 144,00; 151,20 4 člana 156,00; 163,80 5 članova 168,00; 176,40 6 članova 180,00; 189,00 7 članova 192,00; 201,60 8 članova 204,00; 214,20 9 članova 216,00; 226,80
KANTON 10 702 100,00
UKUPNO 9217  
Napomena: -Tuzlanski kanton: od aprila 2019.godine mjesečni iznos po korisniku povećan -Zeničko-dobojski kanton: od marta mjeseca 2019.godine povećan mjesečni iznos po korisniku -Srednjobosanski kanton: od aprila mjeseca povećao mjesečnu iznos po korisniku -Hercegovačko-neretvanski kanton: od aprila mjeseca povećao mjesečni iznos po korisniku -Kanton Sarajevo: od aprila mjeseca povećao mjesečni iznos po korisniku