Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

LISTA MIRITELJA I ARBITARA

  • On 27 Septembra, 2021
Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova (“Službenen novine Federacije BiH”, broj: 49/21), federalni ministar rada i socijalne politike je utvrdio listu miritelja i arbitara koja se nalazi na linku ispod: LISTA MIRITELJA I ARBITARA SA KOJE SE IMENUJU MIRITELJI […]
Read More