Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Projekti

Projekat podrške zapošljavanja

  • Posted by
  • On 14 Jula, 2022
  Projekat podrške zapošljavanja (Employment Support Project) implementira se u skladu sa sporazumom o zajmu, potpisanom između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke, potpisanim 3. maja 2017. godine, a koji je stupio na snagu od 29. januara 2018. godine. Osnovni cilj Projekta definisan je kao: […]
Read More

Hitni projekt COVID-19

  • Posted by
  • On 14 Jula, 2022
Razvojni cilj „Hitnog projekta COVID-19“ je da spriječi, uoči i odgovori na prijetnje nastale pandemijom COVID-19, te osnaživanje nacionalnog sistema javnog zdravstva kako bi bio u stanju da uspješno odgovori na novonastale izazove uzrokovane pandemijom. Projekat se realizuje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, u […]
Read More

HITNI PROJEKAT COVID-19 – POTPORA USTANOVAMA SOCJALNE ZAŠTITE U FBIH

  • Posted by
  • On 21 Marta, 2022
U okviru Projekta Svjetske banke – Hitni projekat za COVID-19 Bosna i Hercegovina / Federacija Bosne i Hercegovine, u dijelu projekta koji se odnosi na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, kao podrška u borbi sa pandemijom, nabavljena je zaštitna i medicinska oprema za 29 […]
Read More