Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

HITNI PROJEKAT COVID-19 – POTPORA USTANOVAMA SOCJALNE ZAŠTITE U FBIH

  • On 21 Marta, 2022

U okviru Projekta Svjetske banke – Hitni projekat za COVID-19 Bosna i Hercegovina / Federacija Bosne i Hercegovine, u dijelu projekta koji se odnosi na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, kao podrška u borbi sa pandemijom, nabavljena je zaštitna i medicinska oprema za 29 Ustanova socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ustanove socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim je, u okviru ovog Projekta isporučena zaštitna i medicinska oprema su slijedeće:

Ustanove socijalne zaštite
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin;
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići, Fojnica;
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić, Sarajevo;
Zavod za odgoj muške djece i omladine – Sarajevo;
Ustanova iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški;
JU Starački dom Tomislavgrad;
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo;
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Sarajevo;
KJU Gerontološki centar, Sarajevo;
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo;
KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Sarajevo;
JU Socijalno-pedagoška životna zajednica, Bihać;
Centar za djecu bez roditeljskog staranja “Duga”, Kulen Vakuf;
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Tuzla;
JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama, Tuzla;
JU Dom penzionera, Tuzla;
JU Dom za stare i iznemogla lica Jablanica;
JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde;
JU Dom porodica Zenica;
JU Penzionerski dom sa stacionarom ZDK;
Dom za stare i iznemogle osobe “Domanovići” Čapljina;
Dom za stare i iznemogle osobe Ravno;
Edukacijsko-rehabilitacijski centar “Duga”, Novi Travnik;

U okviru Projekta za gore navedene institucije u 2021. godini ukupno je isporučeno slijedeće:

Opis Ukupno isporučena količina
Maska FFP2 1 21,574
Maska FFP3 6,000
Zaštitni viziri 2,000
Zaštitne rukavice 572,520
Sredstva za dezinfekciju ruku 7,000
Sredstva za dezinfekciju površina i prostorija 11,000
Hirurški ogrtači 2,000
Navlaka za obuću 160,000
Zaštitni kombinezon 5,000
Jednokratne kape 80,000
Zaštitne naočale 2,000
Boca sa kisikom 143
Manometar za kisik sa ovlaživačem 132
Regulator pritiska za  cilindar kisika 143
Pumpe za prskanje 27
Tunel za dezinfekciju 17

Projekat se nastavlja i u 2022. godini te će biti isporučene dodatne stavke i količite, te obezbijeđen pregled ukupno isporučenih količina.

0 Komentari