Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Mr. Jasmin Gačević, načelnik Jedinice

e-mail: jasmin.gacevic@fmrsp.gov.ba

Tel: 033 407 386 Fax: 033 255 462

U Jedinici za internu reviziju vrše se slijedeći poslovi: planiranje internih revizija i pokretanje konkretnih internih revizija; testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i informacija, nadgledanje funkcionisanja i djelotvornosti internih kontrola; izvještavanje o rezultatima koje uključuje pružanje uvjerenja i davanje preporuka ministru o funkcionisanju internih i upravljačkih kontrola; praćenje provođenja preporuka; procjena značajnih izloženosti faktorima rizika i savjetovanje ministra o smanjenju faktora rizika za potrebe planiranja interne revizije; procjena i ocjena ekonomičnosti, dostatnosti i efikasnosti poslova sistema internih kontrola i računovodstvenog sistema i davanje preporuka ministru da poboljša sistemske kontrole; procjena i ocjena usklađenosti poslova za zakonima, podzakonskim aktima i internim aktima; praćenje i provođenje mjera koje preduzme rukovodilac organizacione jedinice u kojoj se vrši revizija i ministar; saradnja sa Centralnom harmonizacijskom jedinicom; saradnja sa Uredom za reviziju institucija u Federacije BiH; davanje prijedloga budžeta Ministarstva iz nadležnosti Jedinice; izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Jedinice.