Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Podzakonski akti iz oblasti socijalne zaštite

Icon

UPUTSTVO O POSTUPKU ZA PRIZNAVANJE STATUSA CIVILNE ŽRTVE RATA 959.96 KB 5 downloads

"Službene novine Federacije BiH", broj: 6/24 ...
Icon

UPUTSTVO O NAČINU POVRATA NOVČANIH SREDSTAVA OD KANTONA ZA NEOSNOVANE ISPLATE CIVILNIM ŽRTVAMA RATA 959.96 KB 1 downloads

"Službene novine Federacije BiH", broj: 66/21 ...
Icon

PRAVILNIK O POTREBNOJ DOKUMENTACIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DJEČIJI DODATAK BOS HRV SRB 7.72 MB 643 downloads

"Službene novine Federacije BiH", broj: 69/22 ...
Icon

PRAVILNIK O USPOSTAVI JEDINSTVENOG REGISTRA KORISNIKA GOTOVINSKIH NAKNADA NA KOJE SE NE UPLAĆUJU DOPRINOSI 158.55 KB 233 downloads

"Službene novine Federacije BiH", broj: 87/17 ...

    Primjer projekta

    projekti