Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Zakoni u pripremi

Icon

ONLINE FORMA ZA DAVANJE KOMENATARA, SUGESTIJA I PRIJEDLOGA NA PREDNACRT ZAKONA O SOCIJALNIM USLUGAMA U FBIH 88.00 KB 0 downloads

Na linku ispod možete pristupiti online verziji za davanje komentara, sugestija...

    Primjer projekta

    projekti