Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Konvencije

Icon

KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA 111.80 KB 220 downloads

Usvojena od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, 20. novembra 1989. godine. ...
Icon

KONVENCIJA O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM 174.77 KB 311 downloads

„Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori“, broj: 11/09 ...
Icon

KONVENCIJA O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA 131.86 KB 330 downloads

„Službeni glasnik BiH“, broj: 6/99 ...

    Primjer projekta

    projekti