Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Transfer za realizaciju aktivnosti predviđenih uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH

Icon

PRIJAVNI OBRAZAC 2018. GODINA 21.50 KB 47 downloads

...
Icon

PRIJAVNI OBRAZAC 2017. GODINA 20.36 KB 45 downloads

...

Primjer projekta

projekti