Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Zakoni iz oblasti socijalne zaštite

Icon

ZAKON O ORGANIZACIJAMA I REPREZETATIVNIM ORGANIZACIJAMA OSI I CŽR 669.35 KB 135 downloads

"Službene novine Federacije BiH", broj: 61/22 i 94/22 ...
Icon

ZAKON O MATERIJALNOJ PODRŠCI PORODICAMA S DJECOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 4.21 MB 1111 downloads

"Službene novine Federacije BiH", broj: 52/22 ...
Icon

ZAKON O RODITELJIMA NJEGOVATELJIMA U FEDERACIJI BIH 640.73 KB 589 downloads

"Službene novine Federacije BiH", broj: 75/21 ...
Icon

ZAKON O HRANITELJSTVU U FEDERACIJI BIH 3.00 MB 559 downloads

"Službene novine Federacije  BiH", broj: 19/2017 ...
Icon

ZAKON O JEDINSTVENOM REGISTRU KORISNIKA GOTOVINSKIH NAKNADA NA KOJE SE NE UPLAĆAJU DOPRINOSI 474.66 KB 475 downloads

"Službene novine Federacije BiH", broj: 25/17 ...
Icon

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA 73.51 KB 411 downloads

"Službene novine Federacije BiH", broj: 40/18 ...
Icon

ZAKON O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM SA IZMJENAMA I DOPUNAMA 6.14 MB 10675 downloads

"Službene novine Federacije BiH", broj: 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18 ...
Icon

ZAKON O PREUZIMANJU PRAVA I OBAVEZA OSNIVAČA NAD USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE U FBiH SA IZMJENAMA I DOPUNAMA 1.03 MB 839 downloads

"Službene novine Federacije BiH", broj: 31/08 i 27/12 ...
Icon

ZAKON O OSNIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA 66.19 KB 943 downloads

"Službene novine Federacije BiH", broj: 70/07 ...

    Primjer projekta

    projekti