Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike

Kabinet ministra

Saznajte više Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike

Kabinet ministra

Ministar Adnan Delić

Ministar Adnan Delić

Sektor za ekonomsko-finansijske
i materijalne poslove
Pogledajte
Rad, zaštita na radu i zapošljavanje Pogledajte Penzijsko i invalidsko osiguranje Pogledajte Socijalna zaštita
i zaštita porodice i djece
Pogledajte
Sektor za zaštitu
i inkluziju osoba sa invaliditetom,
civilnih žrtava rata
i jedinstveni registar
Pogledajte
Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Pogledajte Jedinica za internu reviziju Pogledajte
klsjdajsdhaksjdhasj

Novosti

POTPISANI UGOVORI SA SIGURNIM KUĆAMA; MILION MARAKA ZA PREVENCIJU I ZBRINJAVANJE ŽRTAVA PORODIČNOG I RODNOZASNOVANOG NASILJA
19 jul 10:25 am

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao je danas ugovore s pet sigurnih kuća s...

REAKCIJA FEDERALNOG MINISTRA RADA I SOCIJALNE POLITIKE ADNANA DELIĆA NA NEUSVAJANJE ZAKONA O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH
18 jul 09:00 pm

Neusvajanje Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih: Politika koja nas sve košta. Na današnjoj...

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH U JAVNU RASPRAVU UPUTIO ZAKON O SOCIJALNIM USLUGAMA ; ZAKON O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH NIJE DOBIO POTREBNU VEĆINU
18 jul 05:06 pm

Na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je i nacrt Zakona o socijalnim...

ZNAČAJNE IZMJENE ZAKONA O MATERIJALNOJ PODRŠCI PORODICAMA S DJECOM USVOJENE NA DOMU NARODA FBIH
18 jul 02:57 pm

Na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama...

POZIV STRUČNJACIMA ZA EX ANTE EVALUACIJU STRATEGIJE DEMOGRAFSKOG RAZVOJA I OPORAVKA FBIH
18 jul 12:44 pm

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je u partnerstvu sa Populacijskim fondom UN-a u BiH pripremilo Nacrt...

Obavještenja

OBJAVLJENI PRELIMINARNI REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA I ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM, JAVNIH KUHINJA I SIGURNIH KUĆA
17 maj 02:52 pm

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je danas da su objavljeni preliminarni rezultati javnog poziva za...

DOPUNA JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2024. GODINU
15 mar 02:18 pm

DOPUNA JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO...

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2024. GODINU
31 jan 03:15 pm

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU...

PREGLED RASPODJELE EU POMOĆI PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
27 dec 07:06 pm

PREGLED RASPODJELE EU POMOĆI PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

FMRSP: OBAVJEŠTENJE O NERADNIM DANIMA POVODOM NASTUPAJUĆIH NOVOGODIŠNJIH PRAZNIKA
18 dec 03:42 pm

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike povodom približavanja kraja 2023. kalendarske godine obavještava javnost da je Zakonom...


O ministarstvu


Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (kraće FMRSP) je tijelo državne uprave u Federaciji Bosne i Herecegovine. Ministarstvo vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene u zakonu koji se odnose na nadležnosti Federacije u oblasti: socijalne politike, rada, mirovinskog i invalidskog osiguranja. Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja se nalazi u sastavu ovog Ministarstva.

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad ministarstva su:

“Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave”