Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2024. GODINU

  • On 31 Januara, 2024

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2024. GODINU

PRIJAVNI OBRAZAC – SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU 2024. GODINA

UPUTE ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU 2024. GODINA

Napomena: „Obavještavamo zainteresovana udruženja i humanitarne organizacije sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, da krajnji rok za podnošenje blagovremenih prijava na Javni konkurs za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije BiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću za 2024. godinu, ističe zaključno sa 26.02.2024. godine. Naime, u Javnom konkursu je naznačeno da je krajnji rok za dostavljanje blagovremenih zahtjeva 15 dana od dana posljednje objave Javnog konkursa. S obzirom da je posljednja objava Javnog konkursa izvršena u dnevnim listovima u dvobroju koji je objavljen za 10. i 11.02.2024. godine, to 15 dana od dana posljednje objave ističe 26.02.2024. godine.“

0 Komentari