Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

  • On 8 Marta, 2016

OBAVIJEST O TERMINIMA I LOKACIJAMA
ODRŽAVANJA JAVNIH RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O HRANITELJSTVU / UDOMITELJSTU U
FEDERACIJI BIH

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike je od 07. marta/ožujka pokrenulo proces
javnih rasprava o Nacrtu zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i
Hercegovine, koji će trajati 60 dana od dana postavljanja predmetnog materijala
na web stranicu Ministarstva.

Kako
bi se omogućilo što šira uključenost zainteresiranih strana, Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike će, uz podršku USAID-ovog Projekta Jačanja
institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP), organizirati regionalne javne
rasprave o Nacrtu zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine prema
sljedećem redoslijedu:

Prva javna rasprava:

14.
marta/ožujka 2016. godine u Sarajevu, Hotel Bristol s početkom u 12.00 sati

Druga javna rasprava:

17.
marta/ožujka 2016. godine u Tomislavgrad, Skupština Kantona s početkom u 10.00
sati

Treća rasprava:

22.
marta/ožujka 2016. godine u Tuzli, Bosanski kulturni centar s početkom u 12.00
sati

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

0 Komentari