Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Održana prva javna rasprava o Nacrtu Zakon o hraniteljstvu/udomiteljstvu u F BiH

  • On 15 Marta, 2016

 

Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike pokrenulo je proces javnih rasprava o Nacrtu zakona o
hraniteljstvu Federaciji BiH, na kojoj su pozvani predstavnici institucija
vlasti i zainteresiranih subjekata koji djeluju na razini Federacije BiH,
Bosansko-podrinjskog, Srednjobosanskog, Zeničko-dobojskog kantona i Kantona
Sarajevo. 

U toku 2013. godine Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike, uz stručnu i materijalnu podršku
USAID-ovog Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini
(SGIP), počelo je s procesom izrade Dokumenta javna politika o razvoju
hraniteljstva/udomiteljstva u Federaciji BiH. Politikom se želi urediti oblast
hraniteljstva jedinstveno na teritoriji cijele Federacije BiH, te olakšao
proces zbrinjavanja prvenstveno djece bez roditeljskog staranja i djece sa
invaliditetom, kao i drugih ranjivih kategorija (odrasla lica sa invaliditetom
i stara lica bez porodičnog staranja).

Provedbeni instrument Javne
politike o razvoju hraniteljstva je Zakon o hraniteljstvu, koji ima za cilj
unaprijediti i harmonizirati sistem hraniteljstva u FBiH, osigurati održivu
tranziciju sa institucionalnog načina zbrinjavanja na vaninstitucionalni
odnosno hraniteljstvo, te unaprijediti kadrovske i finansijsko-materijalne
kapacitete centara za socijalni rad, kao i uspostaviti mehanizam za praćenje i
koordinaciju aktivnosti u oblasti hraniteljstva u cijeloj Federaciji BiH.

U skladu sa zaključcima
Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH sa 4. redovne sjednice i Doma
naroda Parlamenta FBiH sa 5. sjednice, Vlada Federacije BiH, odnosno Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike kao predlagač zakona, zaduženi su da se
organizira i provede javna rasprava o Nacrtu zakona o hraniteljstvu u trajanju
od 60 dana.

Nadamo da će proces konsultacija
doprinijeti aktivnom uključivanju predstavnika svih nivoa vlasti u Federaciji
Bosne i Hercegovine, centara za socijalni rad, ali i drugih relevenatnih
aktera, koji će svojim ekspertizama i praktičnim iskustvima doprinijeti dodatno
u kreiranju kvalitetnog prijedloga Zakona o hraniteljstvu, pa samim tim i
razvoju hraniteljstva uopšte. 

Naredne dvije javne rasprave su
zakazane za 17.03.2016. godine u Tomislavgradu, u Skupštini Kantona sa početkom
u 10:00 sati i 22.03.2016.godine u Tuzli, u Bosanskom kulturnom centru, sa
početkom u 12:00 sati.

 

 Održana prva javna rasprava o Nacrtu Zakon o hraniteljstvu/udomiteljstvu u F BiH

0 Komentari