Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Tekst poziva za Javnu raspravu

  • On 3 Marta, 2016

Obavještavaju se svi zainteresirani subjekti da  u
roku od 10 dana
od dana objavljivanja teksta Izmjena i dopuna zakona o
osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa
djecom,na adresu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike,dostave 
eventualne  primjedbe i sugestije
.

Napominjemo da su se konzultacije sa zainteresiranim
subjektima  obavljale i do sada pismenim
putem, održanim sastancima i na druge načine, te su se date primjedbe ugradile
u tekst sačinjenih izmjena.

Istekom predloženog roka za obavljanje Javne
rasprave , a prije slanja u dalju zakonsku proceduru spomenutog teksta, biti će
zakazan još jedan sastanak sa zainteresiranim partnerima predstavnicima  organizacija osoba sa invaliditetom  i drugih nevladinih organizacija ,te će tekst
u konačnom obliku biti dostavljen 
Vladi  Federacije Bosne i
Hercegovine na utvrđivanje Prijedloga.

 

NACRT – ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM.doc 

Tekst poziva za Javnu raspravu

0 Komentari