Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Ministarstvo jača suradnju s organizacijama civilnog društva u procesu izrade novih javnih politika

  • On 3 Marta, 2016

 

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike danas je u Sarajevu s predstavnicima
brojnih organizacija civilnog društva razgovaralo o jačanju suradnje i stručnog
uključivanja organizacija civilnog društva u procese analiza situacije i
identifikacije mogućih zakonskih rješenja u okviru reforme iz oblasti socijalne
i dječje zaštite.

Uz podršku
USAID-ovog Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP),
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike provodi brojne aktivnosti
usmjerene na izradu procjene utjecaja i teksta nekoliko zakona u oblasti
socijalne i dječje zaštite. Pritom je posebna pažnja posvećena oblastima udomiteljstva,
zaštite obitelji sa djecom, socijalnih usluga i djelatnosti socijalnog rada. U
okviru ovih aktivnosti Ministarstvo je ostvarilo značajnu suradnju s određenim
institucijama i organizacijama civilnog društva, koje aktivno sudjeluju u radu
radnih grupa ili su dostavile ili dostavljaju stručne analize koje radne grupe
koriste u svom radu.

“U cilju daljnjeg
osnaživanja procesa uključivanja organizacija civilnog društva u navedene
procese, Ministarstvo je ovim skupom izrazilo spremnost za još jaču suradnju sa
svim zainteresiranim subjektima. Drago nam je da imamo priliku čuti stručne i
konstruktivne prijedloge, koji mogu značajno doprinijeti definiranju najboljih
i realno provodivih opcija javne politike i zakonskih rješenja na polju
socijalne i dječje zaštite”, rekao je ovom prigodom federalni ministar rada i
socijalne politke Vesko Drljača.  

Zakoni iz ove
oblasti su od iznimne važnosti za ovo Ministarstvo, pored ostalog i jer su
Programom ekonomskih reformi za razdoblje 2016-2018. godina označeni kao visoki
prioriteti za Federaciju BiH, a nalaze se i u Planu rada Vlade Federacije BiH
za ovu godinu. Nacrt Zakona o udomiteljstvu je, u skladu sa zaključcima oba
doma Parlamenta Federacije BiH, u procesu javne rasprave. Po pitanju zaštite
obitelji s djecom, Ministarstvo čini završne korake na izradi javne politike i
pristupit će izradi teksta Nacrta zakona, koji će biti predmet javnih konzultacija.
Rad na javnoj politici i Nacrtu zakona o socijalnim uslugama je u tijeku i
posebno će adresirati neusuglašenost socijalnih usluga sa suvremenim potrebama
društva. Također, uskoro se treba oformiti i Radna grupa za rad na javnoj
politici o djelatnosti socijalnog rada, kojom bi se pored ostalog standardizirali
kriteriji za stjecanje zvanja socijalnog radnika.

 

Ministarstvo jača suradnju s organizacijama civilnog društva u procesu izrade novih javnih politika

0 Komentari