Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Novosti

18apr

Sektor za rad i zapošljavanje

 • 0 Comments
Ernis Imamović – pomoćnik ministra e-mail: ernis.imamovic@fmrsp.gov.ba  Tel: 033 712 340    U sektoru za rad i zapošljavanje obavljaju se sljedeći poslovi:    izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti rada, i radnih odnosa, zaštite na radu i zapošljavanja, kao i pripremanje […]
Pročitajte više
18apr

Sektor za pravne i kadrovske, ekonomsko-finansijske i opće poslove

 • 0 Comments
Džana Kilić, pomoćnica ministra e-mail: dzana.kilic@fmrsp.gov.ba   Tel: 033 255 436  Fax: 033 255 436   U Sektoru za pravne i kadrovske, ekonomsko-finansijske i opće poslove obavljaju se sljedeći poslovi: pravni, personalni, ekonomsko-finansijski i opći poslovi na nivou Ministarstva; poslovi koordinacije rada na izradi izvještaja o radu […]
Pročitajte više
18apr

top strane

 • 0 Comments
    Bosna i Hercegovina     Federacija Bosne i Hercgovine     Vlada Federacije Bosne i Hercegovine     Ministarstvo rada i socijalne politike top strane
Pročitajte više
14apr

Cenzus sa pravičnost

 • 0 Comments
Federalni ministar rada i socijalne politike dr.Perica Jelečević razgovarao je danas sa predstavnicima Svjetske banke – ureda u Bosni i Hercegovini Manizom Nagvi (Maniza Naqvi), tim liderom i suradnicima o tijeku izrade bilješka o politici uvođenja imovinskog – prihodovnog cenzusa u cilju pravičnog i održivog sustava […]
Pročitajte više
14apr

Susret Jelečević-Donahoj

 • 0 Comments
Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević razgovarao je sa Krisom Donahojem (Chris Donahoe), šefom projekta i suradnicima o toku implementacije USAID/ELMO Projekta promoviranja pokretljivosti tržišta rada. Konstatirano je da će uspostava jedinstvenog sistema registracije, prikupljanja i naplate doprinosa za socijalno osiguranje i […]
Pročitajte više
02apr

Posebna skrb društva za teške invalide

 • 0 Comments
Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević sa suradnicima razgovarao je danas sa prof.dr.Martinom Salzerom, predsjednikom organizacije Austrian Doctors for Disabled (Austrijski ljekari za osobe sa teškim invaliditetom), atašeom za socijalne poslove ambasade Austrije u Beogradu Oliverom Hilerom i sekretarom Saveza udruženja za […]
Pročitajte više
25mar

Naći model za uvezivanje staža

 • 0 Comments
Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković i federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević razgovarali su danas u Sarajevu s izaslanstvom Saveza samostalnih sindikata BiH, na čelu s predsjednikom Edhemom Biberom.   Susret je organiziran radi analize provedbe mjera predviđenih Protokolom potpisanim 11. […]
Pročitajte više
18mar

Ujednačiti dječju zaštitu u cijeloj F BiH

 • 0 Comments
Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević razgovarao je danas sa kantonalnim ministrima za oblast socijalne zaštite o mogućnostima jedinstvenog rješavanja zaštite porodice i djece u Federaciji BiH. Ova oblast je različito regulirana po kantonalnim propisima, tako da porodice sa djecom nemaju dječji dodatak […]
Pročitajte više
17mar

Zaštita djece i obitelji

 • 0 Comments
Federalni ministar rada i socijalne politike dr.Perica Jelečević razgovarao je danas sa predstavnicima UNICEF-a za BiH o tijeku priprema novog projekta «Jačanje sustava društvene zaštite» (SPIS-Social Protection and Inclusion System) koji ima za cilj marginaliziranim i socijalno ugroženim grupama omogućiti pristup osnovnoj društvenoj skrbi koja […]
Pročitajte više
06mar

O isplati boračkih naknada u F BiH

 • 0 Comments
Pemijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković, federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zahid Crnkić, federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević, te premijeri i predstavnici većine kantonalnih vlada dogovorili su danas u Sarajevu da isplata januarskih […]
Pročitajte više
15feb

Pomoć samo najugroženijima

 • 0 Comments
Federalni ministar rada i socijalne politike dr.Perica Jelečević razgovarao je danas sa predstavnicima Ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini koje je predvodila tim lider Maniza Nagvi (Maniza Naqvi). Razgovaralo se o imovinskom cenzusu kao poluzi za realiziranje opredjeljenja Vlade F BiH da socijalna davanja […]
Pročitajte više
12feb

Preciznije evidencije o broju nezaposlenih

 • 0 Comments
Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević, zajedno s resornim kantonalnim ministrima, najavio je danas u Sarajevu reforme u segmentu federalne socijalne regulative te do kraja godine preciznu evidenciju o stvarnom broju  nezaposlenih  u entitetu na osnovu programa reregistracije ovih osoba.   Jelečević je na pres-konferenciji izjavio […]
Pročitajte više
08feb

Predstavnici demobiliziranih branitelja u Vladi F BIH

 • 0 Comments
Demobilisani borci cijene sve što je Vlada Federacije BiH do sada učinila na rješavanju problema ove populacije i stoga je ne smatraju odgovornom za trenutno stanje u vezi sa isplatama naknade za nezaposlene za mjesec januar ove godine. Ovo su federalnim ministrima za pitanja boraca […]
Pročitajte više
05feb

Potpisan Protokol Vlade F BiH i Saveza samostalnog sindikata BiH

 • 0 Comments
U Domu sindikata BiH u Sarajevu danas je potpisan protokol između Vlade FBiH i Saveza samostalnih sindikata BiH koji se odnosi na rješavanje osnovnih radničkih problema, kao što su usklađivanje plaća s troškovima života, poboljašanje uvjeta rada, uvezivanja staža i rješavanja unutrašnjih dugova radi povećanja […]
Pročitajte više
05feb

Organizirati Institut sukladno Zakonu

 • 0 Comments
Federalni ministri – rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević, zdravstva dr. Safet Omerović, boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zahid Crnkić, razgovarali su danas o obvezama u konstituiranju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja sukladno Zakonu. Pet federalnih ministarstava nadležno je za nadzor nad radom […]
Pročitajte više
14jan

Suradnja do jednakih kriterija i prava

 • 0 Comments
Danas je u Vladi FBiH održan sastanak premijera FBiH dr. Nedžada Brankovića i federalnih ministara Vjekoslava Bevande, Perice Jelečevića, Desnice Radivojevića i Damira Ljubića, te direktora Uprave za inspekcijske poslove Ibrahima Tirka sa kantonalnim premijerima u FBiH. Razgovaralo se o kontroli cijena, robnim rezervama, socijalnim […]
Pročitajte više
11jan

Zajednički program aktivnosti Federalne vlade i Sindikata BiH

 • 0 Comments
Danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu održan sastanak delegacija Vlade FBiH i Saveza samostalnih sindikata BiH koje su predvodili premijer Federacije dr. Nedžad Branković i predsjednik Sindikata Edhem Biber. U delegaciji Vlade FBiH sastanku su prisustvovali federalni ministri energije rudarstva i industrije […]
Pročitajte više
11jan

Kako do povoljnije mirovine

 • 0 Comments
Federalni ministar rada i socijalne politike dr.Perica Jelečević razgovarao je sa predstavnicima Udruge umirovljenika i demobiliziranih branitelja Hrvatskog vijeća obrane Federacije BiH. Razmatran je njihov zahtjev za preispitivanje ostvarenih prava članova ove udruge koji su otišli u mirovinu po Uredbi o povoljnijim uvjetima iz 2004. godine, […]
Pročitajte više