Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POZIV NA EDUKACIJU

  • On 18 Novembra, 2016

U okviru projekta "Pravda za svako dijete" Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u saradnji sa UNICEF-om, organizacijom Save the Children i predstavnicima Vlade Brčko distrikta, organizuje:

 

EDUKACIJU STRUČNIH OSOBA ORGANA STARATELJSTVA O STICANJU DODATNIH ZNANJA I VJEŠTINA ZA VOÐENJE POSTUPKA POSREDOVANJA U PRIMJENI ODGOJNIH PREPORUKA I NJIHOVOG IZVRŠENJA

 

Prvi modul: 28 – 30. novembra 2016. godine u Sarajevu

Drugi modul: 19 i 20. decembar 2016. godine u Sarajevu

 

Više informacija možete naći u dokumentima u prilogu. Prijave dostaviti do srijede 23. novembra 2016. godine,

 

Program edukacije – postupak posredovanja.pdf

Edukacija – prijavni obrazac.docx 

POZIV NA EDUKACIJU

0 Komentari