Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PREDSTAVNICA UNICEF-a ZA BIH U POSJETI FEDERALNOM MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

  • On 16 Novembra, 2016

Nova predstavnica UNICEF-a za
Bosnu i Hercegovinu, Geeta Narayan, posjetila je danas Federalno ministarstvo
rada i socijalne politike. Ovoj protokolarnoj posjeti pridružili su se i Selma
Kazić, ekspert za oblast socijalne zaštite i Mario Tokić iz sektora za dječiju
zaštitu pri UNICEF-u BiH, te Sanela Čičić, savjetnica za socijalnu politiku i Miroslav
Jurešić, pomoćnik ispred Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Ministar je izrazio zadovoljstvo
dosadašnjom saradnjom sa ovom značajnom organizacijom i zahvalio se na podršci
u proteklom periodu. Posebno se osvrnuo na podršku u obasti izrade zakona, na
svesrdnom angažmanu UNICEF-a u izradi Strategije za izjednačavanje prava osoba
sa invaliditetom 2016-2021, na konkretnoj pomoći prilikom katastrofalnih
poplava prije dvije godine, na obnovi nekoliko centara za socijalni rad na
području FBiH. Ministar je posebno istakao Priručnik za djelovanje centara za
socijalni rad u vanrednim situacijama izazvanim prirodnim nesrećama, nastao u
svrhu prevazilaženja svih nedostataka u radu socijalnih službi koji su
primijećeni tokom spomenutih poplava 2014
. godine.

 

Prisutni su se saglasili da je
naredna godina od velikog značaja za
reformu socijalnog sektora. Ministarstvo,
zajedno sa spoljnim saradnicima, radi na donošenju nekoliko novih zakona iz
oblasti socijalne zaštite. Budući da ova oblast nije reformisana dvadesetak
godina ovo će predstavljati značajan iskorak. Ministar Drljača je izrazio nadu
da će se ovaj ambiciozan program reformi uz podršku UNICEF-a, vladinog i
nevladinog sektora, u potpunosti realizirati.

Gospođa Narayan je naglasila da
je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike veoma značajan partner za
UNICEF, posebno u oblasti donošenja i implementacije propisa. Nakon što je
ministar izložio plan rada Ministarstva u oblasti socijalne i dječije zaštite
za narednu godinu, gospođa Narayan je istakla je UNICEF spreman podijeliti
svoja iskustva i naučene lekcije iz proteklog perioda, ali i da će i dalje
nastaviti pružati tehničku i finansijsku pomoć, kao i pomoć na jačanju
kapaciteta svih oni koji implementiraju donesene propise.

PREDSTAVNICA UNICEF-a ZA BIH U POSJETI FEDERALNOM MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

0 Komentari