Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

LAURA NUSS U POSJETI FEDERALNOM MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

  • On 18 Novembra, 2016

Ovih dana u posjeti Bosni i
Hercegovini boravi gospođa Laura Nuss, istaknuta aktivistica za prava osoba sa
invaliditetom. U saradnji sa predstavnicom USAID-a, Elvirom Čelendžer,
upriličen je sastanak na temu transformacije i deinsitucionalizacije ustanova
socijalne zaštite zatvorenog tipa. Goste je primio ministar Drljača sa
saradnicima.

Pripreme za proces
deinstitucionalizacije započele su 2014. godine usvajanjem Strategije deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne
zaštite u FBiH 2014 – 2020. U pripremi je i Akcioni plan za implementaciju
navedene strategije i u skorije vrijeme bi trebao biti usvojen. Strategija je
uvažila sve međunarodne i domaće dokumente relevantne za deinstitucionalizaciju.

 

Ministar Drljača je naglasio da
se u Ministarstvu pitanju deinstitucionalizacije pristupa ozbiljno i sa velikom
senzibilnošću. Svjesni postojećih problema i kompleksnosti procesa koji
predstoji nastojimo, u okviru svojih mogućnosti, proces transformacije i
deinstitucionalizacije sprovoditi imajući u vidu ranjivost kategorije o kojoj
se radi, kapacitete onih koji će biti u obavezi ove aktivnosti sprovoditi na
terenu, finansijske mogućnosti Federacije i kantona i najbolja rješenja za sve
koji su obuhvaćeni ovim procesom.

Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike intenzivno radi na donošenju nekoliko zakona koji će
unaprijediti i reformisati socijalni sektor. Zakon o hraniteljstvu će uskoro biti
dostavljen Vladi FBiH, a naredne godine još četiri zakona biće upućena
nadležnim insititucijama na razmatranje i usvajanje. U izradi ovih propisa
sudjeluju i kantoni i ministar je izrazio zadovoljstvo postignutim stepenom
saradnje.

Deinstitucionalizacija neće biti potpuno nova
stvar. Iz zavoda se u lokalne zajednice već izmještaju pojedini korisnici koji
pokazuju veći stepen samostalnosti i, iako su brojke još uvijek simbolične,
proces deinstitucionalizacije je započeo. Na ovaj način stiču se prva iskustva
i prve realne slike svih aspekata života svih onih koji će koristiti ove usluge
i onih koji će se starati o njima. Posebno ohrabruje činjenica da je početna
podozrivost susjeda potpuno nestala i da su ostvareni zaista lijepi i dobri
susjedski odnosi. Osim klasičnih načina izmještanja lica iz zavoda,
Ministarstvo podržava uključivanje korisnika zavoda u lokalnu zajednicu i na
druge načine – kroz sportska druženja i kulturne manifestacije. Na ovaj način
neposredno društveno okruženje postepeno prihvata ljude sa posebnim potrebama,
ruše se predrasude i, do skora izolovani ljudi, započinju život
tamo gdje po
pravu i trebaju da žive.

LAURA NUSS U POSJETI FEDERALNOM MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

0 Komentari