Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PRESJEK PRVE DVIJE SEDMICE

  • On 21 Maja, 2023

Tačno je dvije sedmice od kako je ministar Adnan Delić preuzeo mandat u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, a za to vrijeme:

Povećali smo penzije revidiranjem Odluke o vanrednom usklađivanju penzija za 2023. godinu i to do kraja godine, počev već od ovog mjeseca;

Poništili smo javni konkurs za dodijelu sredstava iz fonda lutrije jer je tek 50ak od 159 aplikanata prošlo prvi krug;

Promijenili smo Pravilnik kako bi relaksirali kriterije i ponovljeni javni konkurs učinili jednostavnijim;

Zbog Uredbe Vlade FBiH preraspodjelom ovih sredstava nepravedno nam je smanjen iznos iz fonda lutrije za oko milion KM i zato smo – uputili Inicijativu Vladi da se Uredba mijenja jer ne može biti važnije ništa od projekata koji se rade za ranjive kategorije društva.

Objavili smo i javni poziv sigurnim kućama za sufinansiranje smještaja i zbrinjavanja žena i djece žrtava nasilja. Obezbijeđeno je 500.000 KM za oko 350 žrtava porodičnog nasilja koje su zaštitu potražile u jednoj od pet sigurnih kuća u FBiH u ovoj godini;

Osnovano je Vijeće za djecu FBiH;

Usvojene su prethodne saglasnosti na pravila svih pet ustanova socijalne zaštite i zbrinjavanja iz resora Ministarstva za rad i socijalnu politiku Federacije BiH, čime su se stekli uslovi za transformaciju i uvođenje modernijih, humanijih i individualnim ljudskim potrebama prilagođenijih oblika zbrinjavanja u federalnim socijalnim ustanovama;

Osnovana je Komisija za praćenje zakonitosti rada ovih pet ustanova;

Upućen je zahtjev Uredu za reviziju FBiH da se izvrši nadzor nad finansijskim poslovanjem svih devet ustanova i organizacija iz našeg resora;

Za usvanjanje na Vladi spremni su Zakon o civilnim žrtvama rata i Zakon o štrajku;

Sastali smo se sa predstavnicima IFC-a i UNDP-a sa kojima smo razgovarali o projekta zapošljavanja;

Sa predstavnicima UNICEF-a razgovarali smo o unaprjeđenju saradnje u obasti socijalne zaštite djece i unaprjeđenja prava djece;

Sastali smo se i sa predstavnicima Saveza udruženja civilnih žrtava rata, Udruženjem vojnih penzionera, različitim udruženjima iz domaćeg NVO sektora, direktorima naših zavoda za zapošljavanje i penzijsko – invalidskog fonda;
Posjetili smo svih pet naših ustanova: Pazarić, Drin, Bakoviće, Hum, Ljubuški;

Posjetili smo i Fond za rehabilitaciju i posredovanje u zapošljavanju osoba sa invaliditetom; Institut za medicinsko vještačenje; Vijeće osoba sa invaliditetom, Savez Sumero, Roditeljsku kuću, Savez penzionera u Sarajevu i Mostaru; Zavod PiO u Mostaru;

Primili smo i predstavnike Unije osoba sa invaliditetom tokom njihovog protesta ispred Vlade; isplatili smo i prve uvećane naknade osobama sa invaliditetom, a naši sektori obradili su i zahtjeve za dječije doplatke za april i maj, što je ukupno oko 100.000 obrađenih zahtjeva na nivou FBiH…

Naše aktivnosti predstavili smo na BHRT-u, Federalnoj i N1 televiziji…

Naše prve dvije sedmice u fotografijama⬇️

0 Komentari