Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

DRUGI DIO SUBOTNJIH SASTANAKA MINISTAR DELIĆ PROVEO U RAZGOVORU S PREDSTAVNICIMA ORGANIZACIJA KOJE BRINU O PREVENCIJI OVISNOSTI KOD MLADIH

  • On 20 Maja, 2023

Adi Zahirović danas nam je predstavio Inicijativu Tiket na ZIS koja se provodi u okviru USAID-ovog projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije”, a bavi se problemom zloupotrebe Zakona o igrama na sreću od strane priređivača igara na sreću u pogledu nepoštovanja prostornih i tehničkih uslova za priređivanje igara na sreću, propisane minimalne udaljenosti objekata igara na sreću od 100 metara od osnovnih i srednjih škola, te vjerskih objekata.

Prema dostupnim podacima u BiH postoji oko 50 000 paroloških ovisnika o igrama na sreću.

“Razgovarali smo o utjecaju igara na sreću na pojavu ovisnosti o kockanju kod mladih, kao i efektima koje kockanje može proizvesti kod mladih u ponašanju i očuvanju života”, kazao je ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Predstavnik Inicjative predstavio je ministru dosadašnji rad i pravnu regulativu priređivanja igara na sreću, te postojeće sumnje na zloupotrebu Zakona o igrama na sreću, a mi ćemo u skladu s našim mogućnostima podržati ovu Inicijativu.

Svoja iskustva u radu na prevenciji ovisnosti djece i mladih, o borbi za osposobljavanje djece s mentalnim poteškoćama i njihovoj inkluziji ministru Deliću danas su predstavili i predstavnici udruženja NarkoNe i Menssana.

Organizacije kao što su NarkoNe i Menssana zasigurno čine razliku u društvu i njihovo angažman ćemo pratiti, kao i njihove aktivnosti, a sigurno je da bi trebali kao dio zajednice koji doprinosi općem dobru, kao i drugi slični njima, biti pomognuti od institucija. Tražit ćemo načine da to bude moguće.

0 Komentari