Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

MINISTAR DELIĆ SA OMBUDSMENKOM ZA LJUDSKA PRAVA RAZGOVARAO O STANJU LJUDSKIH PRAVA PROISTEKLIH IZ RADNO – PRAVNIH ODNOSA

  • Datum: 22 Maja, 2023

Ombudsmenka za ljudska prava Jasminka Džumhur predstavila je danas federalnom ministru za rad u socijalnu politiku Adnanu Deliću svojevrstan izvještaj o zaprimljenim žalbama iz oblasti rada, zapošljavanja i kršenju ljudskih prava prilikom ostvarivanja prava u segmentu radno – pravnih odnosa.

Ombudsmenka Džumhur upoznala je ministra sa žalbama koje Uredu pristižu, te istakla da je saradnja sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku od krucijalne važnosti za Ombudsmene koji su direktna veza između građana i institucija.

Ministar Delić podržao je napore Ombudsmena u traganju za načinima koji će poboljšati poštivanje ljudskih prava proisteklih iz radno – pravnih odnosa, te istakao da će sigurno podržati njihove napore u okviru svojih nadležnosti.

Po povredama prava iz penzijskog osiguranja Ombudsmeni su u 2022. godini zaprimili 127 žalbi, te izdali 6 preporuka. U odnosu na prethodnu godinu, kada je zaprimljeno 158 žalbi, uočeno je smanjenje broja predmeta. Bez obzira na broj registrovanih žalbi, ombudsmenka Džumhur istakla je dobru saradnju sa fondovima za PIO/MIO, koji se sami suočavaju s velikim brojem predmeta od kojih mnogi traže saradnju s fondovima susjednih i drugih država, što u značajnoj mjeri utječe i na njihovu efikasnost u cjelini.

Ombudsmenka Džumhur predstavila je ministru i izvještaje vezane za javne ustanove socijalnog zbrinjavanja iz resora socijalne politike, a zajednički je zaključak da će Ured ombudsmena dati svoje prijedloge i komentare na akcioni plan Ministarstva, kao partner koji je upoznat sa radom ovih ustanova.

0 Komentari