Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PRESJEK 30 DANA U RADU MINISTARSTVA ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU

  • On 5 Juna, 2023

Povećali smo penzije revidiranjem Odluke o vanrednom usklađivanju penzija za 2023. godinu i to do kraja godine, a prva isplata uvećanih penzija počinje sutra;

Poništili smo javni konkurs za dodijelu sredstava iz fonda lutrije jer je tek 50ak od 159 aplikanata prošlo prvi krug, a potom i raspisali novi konkurs koji je otvoren do 14.06.;

Promijenili smo Pravilnik kako bi relaksirali kriterije i ponovljeni javni konkurs učinili jednostavnijim; omogućili smo korištenje iste dokumentacije kako svi oni koji se ponovo prijavljuju ne bi dodatno trošili novac;

Zbog Uredbe Vlade FBiH preraspodjelom ovih sredstava nepravedno nam je smanjen iznos iz fonda lutrije za oko milion KM i zato smo – uputili Inicijativu Vladi da se Uredba mijenja jer ne može biti važnije ništa od projekata koji se rade za ranjive kategorije društva;

Objavili smo i javni poziv sigurnim kućama za sufinansiranje smještaja i zbrinjavanja žena i djece žrtava nasilja. Obezbijeđeno je 500.000 KM za oko 350 žrtava porodičnog nasilja koje su zaštitu potražile u jednoj od pet sigurnih kuća u FBiH u ovoj godini;

A onda smo i posjetili sigurne kuće u Tuzli i Zenici i nakon razgovora s njima obećali osigurati trajniji način finansiranja rada sigurnih kuća, i to kroz budžet Ministarstva;

Posjetili smo i Dom za stare u Zenici i obećali snijeti dio troškova obnove u sanaciji štete nastale u požaru;

Osnovano je Vijeće za djecu FBiH;

Usvojene su prethodne saglasnosti na pravila svih pet ustanova socijalne zaštite i zbrinjavanja iz resora Ministarstva za rad i socijalnu politiku Federacije BiH, čime su se stekli uslovi za transformaciju i uvođenje modernijih, humanijih i individualnim ljudskim potrebama prilagođenijih oblika zbrinjavanja u federalnim socijalnim ustanovama;

Osnovana je Komisija za praćenje zakonitosti rada ovih pet ustanova;

Upućen je zahtjev Uredu za reviziju FBiH da se izvrši nadzor nad finansijskim poslovanjem svih devet ustanova i organizacija iz našeg resora;

Za usvanjanje na Vladi spremni su Zakon o civilnim žrtvama rata; Zakon o štrajku i Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih. Izmjena ovog zadnjeg zakona omogućit će nam reformu Zavoda i službi za zapošljavanje, odvajanje aktivnih od pasivnih tražilaca posla i veću socijalnu sigurnost nezaposlenih;

Sastali smo se sa predstavnicima IFC-a i UNDP-a sa kojima smo razgovarali o projektima zapošljavanja;

Sastali smo se i sa predstavnicima USAID-a s kojima smo razgovarali o digitalnoj transformaciji, podršci promociji i transparentnosti rada Ministarstva posebno u dijelu jačanja kapaciteta web stranice Ministarstva koja bi se prilagodila u skladu s Politikom pristupačnosti EU potrebama osoba sa invaliditetom s ciljem doprinosa jednakim mogućnostima i jednakom pristupu informacijama za osobe s invaliditetom u skladu s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Razgovarali smo i o izradi socijlanih karata Federacije BiH i podršci u realizaciji podrške u lokalnim zajednicama s ciljem trajne transformacije socijalne usluge trajnog zbrinjavanja kroz dnevne i servisne centre socijalnih usluga;

S predstavnicima delegacije EU dogovorili smo podršku u realizaciji projekta podrške energetski siromašnim domaćinstvima koja će biti podijeljena socijalno ugroženim domaćinstvima; vrijednost projekta je oko 64 miliona KM;

S Populacijskim fondom UN-a dogovarali smo saradnju u osnivanju Porodičnog fonda i implementaciji natalitetnoj mjera;

S organizacijom People In Need i Sumerom odgovorili smo prve korake na izradi Strategije deinstirucionalizacije;

S predstavnicima IOM-a razgovarali smo o migracijama, razlozima odlazaka ljud iz zemlje i mogućnosti njihovog povratka, kao i podršci u pripremi analize cjelokupne slike migracija u Federaciji, te tehničkoj podršci kod izrade Strategije demografskog razvoja FBiH;

Sa predstavnicima UNICEF-a razgovarali smo o unaprjeđenju saradnje u obasti socijalne zaštite djece i unaprjeđenja prava djece;

Sastali smo se i sa predstavnicima Saveza udruženja civilnih žrtava rata, Udruženjem vojnih penzionera, različitim udruženjima iz domaćeg NVO sektora, direktorima naših zavoda za zapošljavanje i penzijsko – invalidskog fonda;

Posjetili smo svih pet naših ustanova: Pazarić, Drin, Bakoviće, Hum, Ljubuški;

Posjetili smo i Fond za rehabilitaciju i posredovanje u zapošljavanju osoba sa invaliditetom; Institut za medicinsko vještačenje; Vijeće osoba sa invaliditetom, Savez Sumero, Roditeljsku kuću, Savez penzionera u Sarajevu i Mostaru; Zavod PiO u Mostaru;

Primili smo i predstavnike Unije osoba sa invaliditetom tokom njihovog protesta ispred Vlade; isplatili smo i prve uvećane naknade osobama sa invaliditetom, a naši sektori obradili su i zahtjeve za dječije doplatke za april i maj, što je ukupno oko 100.000 obrađenih zahtjeva na nivou FBiH…

Sastali smo se i sa predstavnicama Udruženja Zabotavljena djeca rata i Žene žrtve rata Foča s kojima smo razgovorali o izazovima koji će nas čekati u implementaciji Zakona o civilnim žrtavama rata;

Posjetili smo servisni centar Dajte nam šansu koji nam je pokazao potrebu iznalaženja trajnih rješenja za stabilan rad ovih centara;

A posjetom Udruženju Buđenje uvidjeli smo potrebu servisnog centra na području BPK, te odlučili podržati osnivanje prvog takvog centra u ovom Kantonu;

Organizovali smo i radni sastanak sa šefovima klubova u oba doma Parlamenta kako bismo ih upoznali s našim radom i pozvali da nas podrže u ciljevima koji će doprinijeti boljem standardu života u Federaciji;

Prisustvom i učešćem na konferencijama UNDP- a i UN women foruma pokazali smo opredjeljenje da zajedno radimo na poboljšanju položaja žena na tržištu rada;

Jučer smo u Višegradu prisustvovali obilježavanju 32. godišnjice ubijanja i spaljivanja civila u Višegradu, te klanjanju dženaze za novih osam identifikovanih žrtava ubijenih u Višegradu tokom maja i juna 1992. godine; podrška je katkad i samo stati uz nekoga i pokazati da može računati na tebe;

Dostojanstveno i u društvu mladih aktivista obilježili smo i godišnjicu na Kapiji u Tuzli, te Dan bijelih traka, dan sjećanja na ubijene Prijedorčane;

Naše aktivnosti predstavili smo na BHRT-u, Federalnoj, N1 televiziji i magazinu Gracija, a sve naše aktivnosti mogu se pratiti i na web stranici Ministarstva www.fmrsp.gov.ba

0 Komentari