Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

UN BIH ĆE PRUŽITI PODRŠKU MINISTRU DELIĆU U JAČANJU TRANSPARENTNOSTI RADA MINISTARSTVA

  • On 5 Juna, 2023

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se danas s rezidentnom koordinatoricom UN-a za BiH Ingrid Macdonald s kojom je razgovarao o aktivnostima na kojima UN women BiH i Ministarstvo mogu zajedno raditi u naredne četiri godine.

Ministar Delić predstavio je koordinatorici Macdonald aktuelne projekte čija je realizacija u Programu rada Ministarstva rada i socijalne politike prioritetna i od značaja za čitavo društvo.

“Želim da znate da sam opredijeljen da budem promjena, stvarna, istinska i želim da to naši građani i građanke osjete i vide. Da poboljšamo kvalitet usluga i svega onoga što možemo kao resorno ministarstvo uraditi. Vodeći se time, pokrenuli smo aktivnosti na uspostavljanju Porodičnog fonda koji će ujedno utjecati i na položaj žene u društvu i na tržištu rada, kao i izradu socijalnih karata i Strategije demografskog razvoja. Sve zajedno treba nam pomoći da pokrenemo ovo društvo, da pokrenemo promjene i krenemo u neko bolje vrijeme. UN BiH, kao i druge međunarodne organizacije s kojima smo u razgovorima, siguran sam mogu nam biti velika podrška”, istakao je ministar na početku sastanka.

Rezidentna predstavnica UN-a Macdonald istakla je da su prepoznali volju novoimenovanog ministra da radi na aktualizaciji projekata značajnih i UN-ovom predstavništvu u BiH u oblasti socijalne politike, pitanja žena, ali i jačanju promocije transparentnosti rada Ministarstva, istakavši da građani žele znati šta vlasti rade, te u tom smislu pohvalila transparentnost u radu ministra Delića.

“Nevjerovatno je kako vodite računa o transparentnosti Vašeg rada i mi sigurno želimo da Vam budemo podrška na tom putu. Također, značajno je što ste se u proteklih nekoliko dana odazvali na sve konferencije koje organizuju međunarodne organizacije, posebno je važna takva Vaša podrška projektima osnaživanja žena u javno – političkom životu. Mi to cijenimo i podržat ćemo Vaše projekte, ali želimo i Vas uključiti u naše projekte koji su već aktuelni kao što je trenutni projekat ‘Poslovi za sve’”, kazala je Macdonald.

Jedan od zaključaka ovog sastanka je i usvajanje prijedloga UN-ove koordinatorice Macdonald da se dogovori konsultativni sastanak federalnog ministra sa kantonalnim ministrima iz resora rada i socijalne politike koji bi se održao uz tehničku i stručnu podršku UN- ovog predstavništva kako bi se ojačala saradnja i omogućili bolji uslovi rada kantonalnih centara za socijalni rad, a s ciljem bolje i brže usluge krajnjim korisnicima.

0 Komentari