Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

MINISTAR DELIĆ OBEĆAO PODRŠKU OSNIVANJU PRVOG SERVISNOG CENTRA ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU U BOSANSKO – PODRINJSKOM KANTONU

  • On 4 Juna, 2023

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, nakon obilježavanje godišnjice Živih lomača u Višegradu, posjetio je Udruženje Buđenje u Goraždu gdje je s timom ovog udruženja razgovarao o osnivanju servisnog centra za rad i osnaživanje djece s poteškoćama u razvoju na području Bosansko – podrinjskog kantona.

Merima Jašarević, majka djeteta s poteškoćama u razvoju i predsjednica udruženja Buđenje upoznala je ministra Delića s osnivanjem udruženja i inicijativom njegove prenamjene u servisni centar.

“Udruženje je nastalo iz nužde, potrebe da se porodicama s djecom poteškoćama u razvoju olakša inkluzija i socijalizacija djece, te podrška i ostalim članovima porodice da prihvate dijagnozu i nauče živjeti s njom”, pojasnila je direktorica, te predstavila dosadašnja nastojanja da nadležne vlasti u BPK prepoznaju značaj i potrebu servisnog centra u Goraždu.

Ministar Delić, već ranije upoznat s problematikom, prepoznao je nastojanja majki da olakšaju svojoj djeci i porodici i porodicama koje žive s djecom s poteškoćama u razvoju, te odmah predložio prve korake s ciljem osnivanja ovog centra.

“Prvi korak je da se uradi projektna dokumentacija na osnovu koje će se osnovati servisni centar. Mi ćemo pružiti tehničku i materijalnu podršku, ali i povezivanje ovih majki iz udruženja sa svim nadležnim nivoima vlasti, od gradske do kantonalne, kako bi se što prije krenulo u osnivanje centra. Osim toga, kako sam obećao direktorici, Ministarstvo će podržati radnu grupu koja će raditi na projektnoj dokumentaciji, kako znanjem, tako i ljudskim resursima ukoliko to bude potrebno”, najavio je ministar Delić, te kazao kako se raduje biti dijelom projekta koji će značajno poboljšati mogućnosti i kvalitet života djece sa poteškoćama u razvoju u Goraždu, ali i cijele njihove porodice.

0 Komentari