Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Kabinet ministra

  • On 5 Novembra, 2018

Saida Kastrat, šefica Kabineta

e-mail:  saida.kastrat@fmrsp.gov.ba

Tel: 033 407 385  Fax: 033 255 462 

U Kabinetu se obavljaju poslovi za: potrebe ministra u
pripremi materijala, prijedloga i mišljenja u vezi sa realiziranjem programa
aktivnosti ministra; prijem materijala sa sjednica Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i drugih organa
Federacije Bosne i Hercegovine; praćenje realizacije zaključaka Parlamenta i
Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih tijela koji se odnose na
Ministarstvo; staranje o ostvarivanju funkcije javnosti rada Ministarstva i
organizovanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova za potrebe
ministra; priprema održavanje savjetovanja i drugih sastanaka koje organizuje
ministar; pribavljanje materijala od organizacionih jedinica za potrebe
ministra; obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova za
ministra; osiguravanje materijala i dokumenata koji se dostavljaju ministru; određene
protokolarne poslove; poslove prevođenja i druge poslove koje odredi ministar,
a koji se odnose na poslove iz nadležnosti Kabineta ministra.

Kabinet ministra

0 Komentari