Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

UČEŠĆE MINISTRA DRLJAČE U RADU KONFERENCIJE “INCIJATIVA ZA SOCIJALNU DIMENZIJU EU INTEGRACIJA”

  • On 8 Novembra, 2018

Dana, 06.11.2018. godine u Beogradu, zamjenik premijera
Vlade Federacije BiH i federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko
Drljača učestvovao je u radu konferencije “Inicijativa za socijalnu dimenziju
EU integracija” koju je organizovala njemačka nevladina organizacija ASB – Arbeiter
Samariter Bund (Udruženje samarićanskih radnika) i Ministarstvo za rad,
zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

Inicijativu za socijalnu dimenziju eurointegracija Zapadnog
Balkana, čija je svrha uspostavljanje i unapređenje dijaloga  između civilnog sektora, građana i političkih
elita EU i Zapadnog Balkana,  finansira i
sprovodi njemačka nevladina organizacija ASB. Kao međunarodna organizacija koja
je već  25 godina uključena u humanitarne
i socio-ekonomske projekte na Balkanu u čijem su fokusu ljudi, i sa portofoliom
sprovedenih projekata u vrednosti više od 190 miliona EUR (više od 120 miliona
obezbjeđeno iz EU izvora), ASB je prihvaćen i doživljen u većini zemalja
Zapadnog Balkana kao važan međunarodni partner iz EU, često i kao promotor
dobrih praksi i saznanja iz oblasti koje se odnose na najranjivije i
marginalizovane društvene grupe.

 

Ovom prilikom ministri socijalne politike država regiona
koje pretenduju članstvu u Evropskoj uniji potpisali su u Beogradu zajedničku Deklaraciju o unapređenju socijalne
politike na Zapadnom Balkanu
kojom su se obavezali da će zajednički djelovati
kako bi sproveli neophodne reforme u oblastima socijalne zaštite, a u cilju
unapređenja kvaliteta života građana.

Prilikom potpisivanja ministar Drljača je istakao da se
radi o jako značajnom dokumentu te da samo potpisivanje Deklaracije predstavlja
obavezu da ono o čemu se na samoj Konferenciji razgovaralo pretvori u djelo uz
maksimalnu pomoć i podršku cijenjenih međunarodnih partnera.

Prisutne je video porukom pozdravio i Johanes Han,
komesar za pregovore o proširenju i susjedsku politiku Evropske unije, koji je
naglasio da modernizacija i demokratizacija društva i eurointegracija zemalja
kandidata zavise od kvaliteta života građana njihovog prosperiteta, kao i da će
Evropska Unija nastaviti da podržava reforme koje pospješuju takve promjene.

UČEŠĆE MINISTRA DRLJAČE U RADU KONFERENCIJE “INCIJATIVA ZA SOCIJALNU DIMENZIJU EU INTEGRACIJA”

0 Komentari