Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBAVJEŠTENJE O USVAJANJU ODLUKE O RATIFICIRANJU PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O PRISILNOM RADU

  • On 29 Oktobra, 2018

Federalno ministarstvo
rada i socijalne politike dana 24.10.2018. godine, zaprimilo je obavijest  Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine,
kojim nas informiše  da je Predsjedništvo
Bosne i Hercegovine na redovnoj 49. sjednici, održanoj 03.07.2018. godine,
donijelo Odluku o ratificiranju Protokola iz 2014. godine uz Konvenciju o
prisilnom radu iz 1930. godine, Međunarodne organizacije rada. 

Odluka o ratifikaciji i
Protokol iz 2014. godine uz Konvenciju o prisilnom radu iz 1930. godine objavljeni
su u „Službenom glasniku BiH – Međunarodni ugovori“, broj: 6/18. U skladu sa
procedurama Međunarodne organizacije rada 
Protokol za Bosnu i Hercegovinu stupit će na snagu 12 mjeseci nakon
potpisivanja, tačnije 09. augusta 2019. godine.

Odluka o ratifikacijii Protokola – Prisilni rad.PDF 

OBAVJEŠTENJE O USVAJANJU ODLUKE O RATIFICIRANJU PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O PRISILNOM RADU

0 Komentari