Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Kontakt

  • On 6 Decembra, 2017

 

Marka Marulića br. 2
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
71000

Tel: +387 33 650 685 
Fax: +387 33 255 461
 

E-mail: info@fmrsp.gov.ba

 

 

 

 

Kabinet ministra

Saida Kastrat, šefica Kabineta

E-mail: saida.kastrat@fmrsp.gov.ba 

Tel: 033 407 385  Fax: 033 255 462

 

Sektor za pravne i kadrovske, ekonomsko-finansijske i opće poslove

Džana Kilić, pomoćnica ministra

E-mail: dzana.kilic@fmrsp.gov.ba 

Tel: 033 255 436  Fax: 033 255 436 

 

Sektor za rad i zapošljavanje

Ernis Imamović, pomoćnik ministra 

Email: ernis.imamovic@fmrsp.gov.ba       

Tel: 033 712 340

 

Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i međunarodnu regulativu socijalnog osiguranja

Kenan Spahić, pomoćnik ministra

E-mail: kenan.spahic@fmrsp.gov.ba

Tel: 033 661 774 Fax: 033 661 745

 

Sektor za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece

Miroslav Jurešić, pomoćnik ministra

e-mail:  miroslav.juresic@fmrsp.gov.ba

Tel: 033 255 452, Fax: 033 255 461 

 

Sektor za zaštitu lica sa invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata

Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra

E-mail: dobrica.jonjic@fmrsp.gov.ba

Tel: 033 722 700, Fax: 033 722 701

 

Služba za evropske integracije, strateško planiranje i koordinaciju projekata

Snježana Kapić, načelnica službe

E-mail: snjezana.kapic@fmrsp.gov.ba 

Tel: 033 255 437

 

Jedinica za internu reviziju

Benjamin Mešak, načenik službe Jedinice za internu reviziju

E-mail: benjamin.mesak@fmrsp.gov.ba 

Tel: 033 255 440 Fax: 033 255 462

 

Pisarnica

Valdeta Mešić, šefica pisarnica

E-mail: dzemal.fazlic@fmrsp.gov.ba

Tel: 033 661 782 Fax: 033 255 461

 

Kontakt

0 Komentari