Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POZIV ZA MEDIJE: KONFERENCIJA PODRŠKA SISTEMU RAZVOJA HRANITELJSTVA U FBIH

  • On 7 Decembra, 2017

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u
saradnji sa SOS Dječijim selima BiH, uz podršku UNICEF BiH i Evropske Unije, u
petak, 08. decembra 2017. godine sa početkom u 12:00 sati, u Hotelu Hollywood
Sarajevo organizira konferenciju na temu Podrška sistemu razvoja hraniteljstva
u Federaciji BiH, a u skladu sa obavezama koje proizilaze iz Zakona o
hraniteljstvu u FBiH.

Cilj konferencije je prezentacija rezultata provedene
edukacije profesionalaca i hranitelja iz oblasti hraniteljstva u Federaciji BiH,
prema jedinstvenom okviru edukacije koji će pružiti mogućnosti profesionalcima
i institucijama koji brinu o djeci da obezbijede standardiziran, konzistentan i
strukturiran okvir kako za procjenu i odabir hranitelja na osnovu kompetencija,
te unapređenja pružanja usluga hraniteljstva i kontinuirani profesionalni
razvoj hranitelja.

Pozivamo predstavnike medija, da prisustvuju
navedenoj konferenciji, a koju će uvodnim govorom otvoriti zamjenik premijera i
federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača.

POZIV ZA MEDIJE: KONFERENCIJA PODRŠKA SISTEMU RAZVOJA HRANITELJSTVA U FBIH

0 Komentari