Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

DRLJAČA NA KONFERENCIJI SOCIJALNA ZAŠTITA ZA DJECU: RAZMJENA DOBRIH PRAKSI

  • On 16 Oktobra, 2017

 

Zamjenik premijera Vlade
Federacije BiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača
prisustvovao je danas u Sarajevu otvaranju trodnevne konferencije koja se
održava pod nazivom “Socijalna zaštita za djecu – razmjena dobrih praksi” pod
organizacijom UNICEF-a BiH kroz saradnju sa Ministarstvom civilnih poslova BiH,
Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom zdravlja i
socijalne zaštite Republike Srpske. Konferencija od 16.-18. oktobra 2017.
okuplja donosioce odluka, stručnjake koji djeluju u oblasti socijalne zaštite
iz BiH, Albanije, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Gruzije i Moldavije
kako bi razgovarali o inovacijama u oblasti socijalne zaštite, razmijenili
iskustva i unaprijedili međusobnu saradnju, te druge aktere koji mogu uticati
na politike u ovoj oblasti.

U svom obraćanju
ministar Drljača je rekao: “U modernim pravnim sistemima djeca su
nosioci prava, a ne samo predmet zaštite tih prava. Sve naše aktivnosti, sva
materijalna i nematerijalna davanja koja su usmjerena na djecu treba posmatrati
kao dugoročno ulaganje u zajednicu i društvo, i društvo treba kreirati prema
potrebama djeteta. Svi pojedinačni ciljevi na kojima radimo u konačnici
sažimaju jedan jedinstveni cilj, a to je rješavanje problema siromaštva i socijalne
isključenosti djece”.

Također,
istaknuto je da kada se govori o Reformskoj agendi za BiH (2015 – 2018) kao
ključnom strateškom dokumentu i pitanjima koja se odnose na reformiranje
sistema socijalne zaštite, u toku su opsežne aktivnosti na izmjenama postojećeg
zakonodavstva s posebnim fokusom na razvijanje inovativnih modela socijalne i
dječije zaštite usklađenih u najvećoj mogućoj mjeri s međunarodnim standardima
u ovoj oblasti koji će biti inkorporirani u sistemsko rješavanje općeg pitanja
siromaštva s naglaskom na siromaštvo djece koje redovito prati i njihova
socijalna isključenost.

Na kraju izražena je nada da će sa konferencije
proisteći konstruktivni prijedlozi i zaključci koji će sa zadovoljstvom biti uključeni
u domaća sistemska rješenja.

DRLJAČA NA KONFERENCIJI SOCIJALNA ZAŠTITA ZA DJECU: RAZMJENA DOBRIH PRAKSI

0 Komentari