Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

KRAJ LJETNOG RAČUNANJA VREMENA

  • On 24 Oktobra, 2017

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o
računanju vremena (“Službene novine Federacije BiH”, br. 24/97 i 50/03),
propisano da se ljetno računanje vremena završava posljednje nedjelje u
oktobru, tako što će se pomjeranjem za 60 minuta unazad vrijeme u 3 sata 00 min
00 sec. računati kao 2 sata 00 min 00 sec.

Shodno navedenom,
obavještavamo javnost da se ljetno računanje vremena završava u nedjelju,
29.10.2017. godine, pomjeranjem za jedan sat unazad, na način da će se vrijeme
u 3 sata 00 min 00 sec, računati kao 2 sata 00 min 00 sec.

KRAJ LJETNOG RAČUNANJA VREMENA

0 Komentari