Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

U PONEDELJAK KONFERENCIJA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI DJECE

  • On 13 Oktobra, 2017

 

U periodu od 16. do 18.10 2017. godine u organizaciji UNICEF-a u
saradnji sa Ministarstvom civilnih
poslova BiH, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom
zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske održat će se Konferencija o socijalnoj zaštiti djece – razmjena dobrih iskustava.

Konferencija o socijalnoj zaštiti djece  – razmjena dobrih praksi okupiće donosioce
odluka, stručnjanke koji djeluju u oblasti socijalne zaštite, te druge aktere
koji mogu uticati na politike u ovoj oblasti iz Bosne i Hercegovine, Albanije,
Srbije, Crne Gore, bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Slovenije,
Gruzije i Moldavije kako bi razgovarali o inovacijama u oblasti socijalne
zaštite, razmijenili iskustva i unaprijedili međusobnu saradnju.

Jačanje socijalne zaštite djece u interesu je
svih zemalja u regiji jer se na taj način najefikasnije suzbija siromaštvo
djece i socijalna isključenost, te omogućava djeci da imaju bar minimalne
uslove za život. Rješavanjem problema siromaštva i socijalne isključenosti
djece, socijalna zaštita može pomoći djeci da uživaju minimalne životne uslove
koji su im potrebni kako bi mogla da ostvare svoja prava na preživljavanje,
napredovanje, učenje te potpuno i ravnopravno učešće u društvu.

U zadnjih dvadeset godina postignut je značajan
napredak na unapređenju prava i smanjenju siromaštva djece. Međutim, jos uvijek
se najviše i najbrutalnije krše prava najranjivijih grupa djece.To su djeca iz
najsiromašnijih slojeva društva, djece sa invaliditetom, djeca u manjinskim
grupama, romska djeca, kao i djeca koja zive u ruralnim područjima. 

Stoga će ova konferencija rezultirati Pozivom na akciju
i dodatno potvrditi opredjeljenost zemalja regije za unapredjenjem sistema
socijalne zaštite u kojim djeca zauzimaju važno mjesto. Također, učesnici konferencije
ce razmijeniti naučeno u ovoj oblasti, ukazati na inovativne pristupe i
razgovarati o zagovaranju socijalne zaštite koji  će porodicama pomoći da
se nose sa poteškocama teske materijalne situacija.

Ljubazno vas pozivamo da propratite konferenciju
i da iskoristite vrijeme predvidjeno za davanje izjava 16. oktobra, 2017. godine u periodu od 11:00 do 11:30 sati

U PONEDELJAK KONFERENCIJA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI DJECE

0 Komentari