Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

ODRŽAN OKRUGLI STO POVODOM MEÐUNARODNOG DANA STARIJIH OSOBA

  • On 12 Oktobra, 2017

 

U organizaciji
Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), u prostorijama Centra za
starenje Općine Centar održan okrugli sto povodom obilježavanja Međunarodnog dana
starijih osoba. Navedenom okruglom stolu prisustvovao je i zamjenik premijera
Vlade FBiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko
Drljača.

U svom
obračanju, Drljača je istakao da se obilježavanjem Međunarodnog dana starijih
osoba, naglašava potreba da se starijim osobama smanji osjećaj marginalizacije
i izolacije, te da se potakne donošenje mjera protiv njihovog zapostavljanja,
siromaštva i zanemarivanja. Također, istaknuto je da ovaj dan predstavlja i
prigodu da se glasnije progovori o pravima ove populacije, koja čini sve veći
postotak stanovništva, a čiji je socijalni često vrlo težak, te u nekim
slučajevima ispod dostojanstva čovjeka.

Tokom sastanka
rečeno je da će u skladu sa procjenama tokom sljedećih 50 godina broj starijih
osoba u svijetu porasti sa oko 600 miliona na gotovo 2 milijarde, te da danas,
jedna od deset osoba ima 60 i više godina; do 2050. godine, jedna od pet osoba
će biti u toj dobi, a do 2150. godine, jedna od tri osobe će imati 60 i više
godina.

 

Istaknuto je
da je neophodno ukloniti sve stereotipe o starenju i razvijati novi model
aktivnog zdravog starenja u 21. stoljeću. Imajući u vidu navedeno kao i činjenicu
da je Bosna i Hercegovina potpisnica Madridskog međunarodnog plana akcije o
starenju i revidirane Europske socijalne povelje (2008), Federalno ministarstvo
rada i socijalne politike je, u suradnji s drugim relevantnim institucijama i
organizacijama, te uz pomoć Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda (UNFPA), i
Odjeljenja za ekonomska i socijalna pitanja, Tajništva Ujedinjenih naroda (UN
DESA), pripremilo Strategiju o unaprijeđenju položaja starijih osoba u
Federaciji BiH. Navedeni je dokument svojevrsni odgovor sistema na ubrzane
globalne demografske promjene koje se temelje na poboljšanim uvjetima života i
produženom prosječnom životnom vijeku ljudi, te predstavlja jedinstven pristup
rješavanju pitanja starenja stanovništva Federacije BiH u 21. stoljeću.

Drljača je zaključio: “Ako je naša ambicija da
"gradimo budućnost kakvu želimo", moramo uvažavati populaciju iznad
60 godina. Ne uvažavati starije osobe znači, ne uvažavati 20 posto svjetske
populacije koju će svijet doseći do 2030. godine, kada će biti više ljudi iznad
60 godina nego djece mlađe od 10 godina, s najbržom promjenom dobne strukture u
zemljama u razvoju. Starenje svjetskog stanovništva, u zemljama u razvoju i razvijenim
zemljama, indikator je unaprijeđenja globalnog zdravlja, ali također i potiče
posebne izazove za 21. stoljeće.”

ODRŽAN OKRUGLI STO POVODOM MEÐUNARODNOG DANA STARIJIH OSOBA

0 Komentari