Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POSJETA OPĆINI BREZA

  • On 6 Oktobra, 2017

Zamjenik premijera
Vlade FBiH i Federalni ministar rada i socijalne
politike Vesko Drljača i direktor federalne Agencije za privatizaciju Amer
Bekrić bili su u radnoj posjeti općini Breza. Sastanku su ispred općine Breza
prisustvovali načelnik Munib Zaimović, pomoćnica načalnika za finansije Meliha
Beširević i savjetnik općinskog načelnika za pravne poslove Mirza Džambić.

U razgovoru,
Drljača je istakao spremnost i želju Vlade FBiH i Ministarstva rada i socijalne
politike da se više i bliže upozna sa aktivnostima lokalne zajednice uz
izraženu spremnost da se pomogne efikasnijem funkcionisanju lokalne zajednice.
Također, načelnik Zaimović upoznat je sa mjerama iz Reformske agende Vlade
FBiH, a koje se direktno reflektuju na lokalnu zajednicu.

Po završetku
sastanka Drljača je istakao da navedeni sastanak predstavlja početak saradnje,
simboličan način da se pokaže općini Breza kako nije zaboravljena, te da se očekuje
da će u narednom periodu od Općine doći određene incijative koje će Vlada
Federacije BiH i Ministarstvo rada i socijalne politike svako u okviru svojih
mogućnosti pružiti odgovarajuću podršku.

Načelnik
Zaimović je izrazio zahvalnost Drljači i Bekriću na iskazanom visokom stepenu
razumijevanja za problematiku rada lokalne samouprave, te ih je pozvao da u
skorijoj budućnosti ponovo posjete općinu Breza.

POSJETA OPĆINI BREZA

0 Komentari