Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACTRU JAVNE POLITIKE I ZAKONA O PODRŠCI PORODICI SA DJECOM

 • On 16 Juna, 2017

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)
u suradnji s kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast socijalne i dječje
zaštite i relevantnim nevladinim organizacijama pripremilo je u formi
prednacrta Javnu politiku o zaštiti obitelji sa djecom u Federaciji Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Javna politika) i Zakon o podršci obiteljima s
djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).

Slijedom
navedenog i u cilju osiguranja što šire uključenosti vladinih i nevladinih
organizacija u proces finaliziranja navedene Javne politike kao bitnog
strateškog dokumenta u oblasti zaštite i podrške obiteljima s djecom, ali i
pratećeg Zakona kao njezinog provedbenog instrumenta, ovo će Ministarstvo, uz
tehničku i financijsku podršku Udruženja “Žene ženama”, u narednom razdoblju
provesti proces javnih konzultacija na nekoliko lokacija širom Federacije Bosne
i Hercegovine prema sljedećem rasporedu:

 • Prve javne
  konzultacije

  održat će se 28. lipnja/juna 2017. godine u Sarajevu u hotelu Holiday (Zmaja od
  Bosne 4) s početkom u 10.30 h;
 • Druge javne
  konzultacije

  održat će se 29. lipnja/juna 2017. godine u Grudama u hotelu Otok (Fra Gabre
  Grubišića 21) s početkom u 14.00 h;
 • Treće javne
  konzultacije

  održat će se 03. srpnja/jula 2017. godine u Sanskom Mostu u hotelu Sanus
  (Banjalučka 1) s početkom u 10.30 h;
 • Četvrte javne
  konzultacije

  održat će se 04. srpnja/jula 2017. godine u Vitezu u Vodenom parku Čardaci
  (Poslovni centar 96 – Zona II) s početkom u 10.30 h;
 • Pete javne
  konzultacije

  održat će se 06. srpnja/jula 2017. godine u Tuzli u hotelu Tehnograd (Goste
  Lazerevića b.b.) s početkom u 10.30 h.

Cijeneći da je riječ o
veoma važnim strateško-normativnim dokumentima koji se bave problemima zaštite
i podrške obiteljima s djecom u Federaciji BiH i koji nastoje ponuditi
konkretna i adekvatna rješenja istih, pozivamo Vas da se uključite u ovaj
proces javnih konzultacija, te svojim komentarima i prijedlozima date plodan
doprinos njegovom poboljšanju. S tim u vezi, svi
zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti na e-mail zene2000@zenezenama.org s naznakom datuma i lokacije održavanja
javnih konzultacija kojima žele prisustvovati. Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 26. lipnja/juna 2017. godine.
Također, ukoliko niste u mogućnosti odazvati se ovom pozivu, svoje komentare i
prijedloge na tekst Javne politike i Zakona, koji će biti dostupni i na web
stranici Ministarstva (www.fmrsp.gov.ba), možete dostaviti i elektronskim putem
na e-mail info@fmrsp.gov.ba najkasnije do 14. srpnja/jula 2017. godine.

Sažetak Javne politike s razmatranim opcijama.docx

Zakon o podršci obitelji sa djecom.docx 

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACTRU JAVNE POLITIKE I ZAKONA O PODRŠCI PORODICI SA DJECOM

0 Komentari