Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIMJEDBI, PRIJEDLOGA ILI KOMENTARA NA ZAKON O MIRNOM RJEŠAVANJU SPOROVA

  • On 15 Juna, 2017

U skladu sa programom rada
Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalno ministarstvo
rada i socijalne politike provodi aktivnosti na izradi Zakona o mirnom rješavanju
radnih sporova.S tim u vezi,
Nacrt ovog zakona razmatran je na Predstavničkom Domu i Domu naroda Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine, te je na oba doma prihvaćen kao dobra osnova za
izradu Prijedloga Zakona, s tim da je Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine zaključkom usvojenim na sjednici tog doma održanoj 01.06.2017.
godine, predlagača ovog zakona zadužio da organizuje i sprovede javnu raspravu
u trajanju od 60 dana.

Shodno navedenom, Federalno ministarstvo
rada i socijalne politike započelo
je aktivnosti na provođenju javne rasprave, te s tim u vezi poziva sve zainteresovane
da svoje primjedbe, prijedloge ili komentare na tekst Nacrta Zakona o mirnom
rješavanju radnih sporova dostave u pisanom obliku elektronskim putem na e-mail
adresu info@fmrsp.gov.ba, najkasnije do
31.07.2017. godine.

Tekst
Nacrta zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, kao i Obrazac za primjedbe,
prijedloge ili komentare možete preuzeti sa web stranice Federalnog ministarstva
rada i socijalne politike www.fmrsp.gov.ba.

O
datumu i mjestu održavanja Javne rasprave zainteresovana javnost će biti
naknadno obaviještena.

Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova – bosanski jezik.doc

Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova – hrvatski jezik.doc

Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova – srpski jezik.doc

Obrazac za primjedbe na Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.doc

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIMJEDBI, PRIJEDLOGA ILI KOMENTARA NA ZAKON O MIRNOM RJEŠAVANJU SPOROVA

0 Komentari