Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POZIV ZA PRISUSTVO JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O ŠTRAJKU

  • Datum: 7 Juna, 2017

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
usvojio je na svojoj 17. sjednici od 09.02.2017. godine Nacrt zakona o štrajku,
uz Zaključak da se o istom organizira i sprovede javna rasprava u skladu sa
procedurom propisanoj u Ustavu Federacije BiH za donošenje zakona iz zajedničke
nadležnosti federalne i kantonalne vlasti.

Shodno navedenom, Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike 15.06.2017. godine sa početkom u 13,00 sati u zgradi Federalnog
Parlamenta organizuje Javnu raspravu o Nacrtu zakona o štrajku te poziva sve zainteresirane
da svoje primjedbe/prijedloge/komentare koje će eventualno iznijeti na Javnoj
raspravi dostave i u pismenom obliku na e-mail adresu ovog Ministarstva, info@fmrsp.gov.ba.

Tekst Nacrta zakona o štrajku kao i Obrazac za
primjedbe/prijedloge/komentare možete preuzeti na linkovima ispod.

Poziv javna rasprava Nacrt zakona o šrajku.docx

Nacrt Zakona o štrajku – bosanski jezik.doc

Nacrt Zakona o štrajku – hrvatski jezik.doc 

Nacrt Zakona o štrajku – srpski jezik.doc

Obrazac za primjedbe na Nacrt zakona o štrajku.docx 

POZIV ZA PRISUSTVO JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O ŠTRAJKU

0 Komentari