Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

EDUKACIJA PREMA LICENCIRANOM PRIDE MODELU IZ OBLASTI HRANITELJTVA U FEDERACIJI BIH

  • On 7 Juna, 2017

 

U periodu od 05. do 07. juna 2017. godine Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa partnerima UNICEF BiH, HHC
BiH i SOS Dječija sela BiH, u okviru programa "Transformacija institucija
i prevencija razdvajanja djece od porodica" kojeg finansira Evropska unija
održalo je edukaciju prema licenciranom PRIDE modelu iz oblasti hraniteljsta za
profesionalce u Federaciji BiH.

PRIDE model edukacije u hraniteljtsvu vodili su iskusni
internacionalni treneri Rob van Pagee (Holandija) i Željka Burgund (Srbija).
Osnovni cilje edukacije je implementacija certificiranog modela prakse
hraniteljstva u Federaciji BiH koji će pružiti mogućnosti da institucije koje
brinu o djeci obezbijede standardiziran, konzistentan i strukturiran okvir kako
za angažovanje, pripremu, procjenu i odabir hranitelja na osnovu kompetencija,
tako i za edukaciju hranitelja tokom pružanja usluga hraniteljstva i
kontinuirani profesionalni razvoj.

EDUKACIJA PREMA LICENCIRANOM PRIDE MODELU IZ OBLASTI HRANITELJTVA U FEDERACIJI BIH

0 Komentari