Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU STRATEGIJE O UNAPREÐENJU POLOŽAJA STARIJIH OSOBA U FEDERACIJI BIH

  • On 6 Juna, 2017

Juče su u prostorijama
hotela Hollywood u organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne
politike održane Javne konsultacije o Nacrtu strategije o unapređenju položaja
starijih osoba u Federaciji BiH (2017-2027).

Navedenim konsultacijama
prisustvovao je i Federalni ministar rada i socijalne politike, gospodin Vesko
Drljača koji je uvodnim obraćanjem istakao da demografsko starenje predstavlja
jedan od najznačajnijih procesa koji obilježava stanovništvo, kako razvijenih
zemalja, tako i zemalja u razvoju. Starenje stanovništva predstavlja jedan
prirodan i normalan proces te se ne može nazvati negativnim procesom ali to je
proces koji ipak ima negativne posljedice na dalji demografski i privredni
razvoj svake zemlje. Posebno je istaknuto da u demografskom pogledu, proces
starenja stanovništva negativno utiče kako na ukupno kretanje, tako i na
strukture stanovništva, a u privredno ekonomskom smislu, starenje stanovništva
utiče na porast i smanjenje broja stanovnika u radnoj dobi, te na stepen
aktivnosti ukupnog stanovništva.

Uvažavajući
navedeno kao i činjenicu da je Bosna i Hercegovine potpisinica Madridskog
međunarodnog plana akcije o starenju i revidirane Evropske socijalne povelje, Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike je, u saradnji sa drugim relevantnim
institucijama i organizacijama, a uz pomoć Populacijskog fonda UN-a (UNFPA) i
Odjeljenje za ekonomska i socijalna pitanja Sekretarijata UN-a (UN DESA),
pripremilo Strategiju o unapređenju položaja starijih osoba u FBiH koja će u
narednih nekoliko dana biti u formi nacrta predstavljena najširoj javnosti.

Vezano za
samo Strategiju, kao osnovni zadaci iste navedeno je da su to smanjenje stope
siromaštva starijih osoba, unapređenje zdravlja starijih osoba, pristup javnim
ustanovama i prijevozu za starije osobe, unapređenje pružanja socijalnih
usluga, povećanja svijesti starijih osoba o pravima i uslugama, povećanja
svijesti o potrebama starijih osoba, smanjenje nasilja nad starijim osobama i
unapređenje aktivnog sudjelovanja starijih osoba u životu lokalne zajednice.

Na
kraju kao osnovni cilj ovih konsultacija istaknuta je želja da se dođe do
kvalitetnog strateškog dokumenta koji će se na sveobuhvatan način pokušati
uhvatiti u koštac s problemima starijih lica koje žive na području Federacije
BiH. Zbog čega su pozvani svi zainteresovani da se aktivno uključe u cjelokupni
proces javnih konsultacija te kroz svoje komentare i sugestije daju doprinos
sačinjavanju ove Strategije prije nego ista bude upućena u proceduru usvajanja.

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU STRATEGIJE O UNAPREÐENJU POLOŽAJA STARIJIH OSOBA U FEDERACIJI BIH

0 Komentari