Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

ODRŽANA PETA PREZENTACIJA STRATEGIJE

  • On 1 Juna, 2017

 

Danas je u velikoj sali zgrade Parlamenta Federacije BiH, u organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, održana je peta i posljednja javna prezentacija Startegije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH (2016-2021).

 

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača je uvodnim obraćanjem pozdravio prisutne i informisao ih da je održano je ukupno pet javnih prezentacija na prostoru cijele Federacije BiH. Na prvu, održanoj u zgradi UN-a u Sarajevu, bili su pozvani predstavnici UN agencija i organizacija u BiH, ambasada koje su se u ranijem periodu pokazale spremnost za suradnju i podršku u realizaciji programa u oblasti invalidnosti, te nadležnih državnih institucija.
 
Također, prezentacije su održane na Vlašiću, u Tuzli i Mostaru, gdje su pozvani predstavninici kantonalnih zakonadavnih i izvršnih vlasti, organizacija osoba sa invaliditetom i nevladinih organizacija iz pozivanih kantona.
 
– Ova peta i posljednja prezentacija ciljano je planirana upravo u zgradi Parlamenta Federacije BiH, jer na ovaj način želimo zatvoriti krug ključnih i odgovornih aktera za provedbu ovog starteškog dokumenta. Želimo postići uključenost svih odgovornih i zainteresiranih za pitanja invaliditeta, u zgradi gdje se donose najvažnije odluke i rješenja za građane Federacije BiH i ozvaničiti početak implemetacijskog perioda – kazao je ministar Drljača.

 

Strategiju je Vlada FBiH usvojila na 84. sjednici 23. decembra 2016. godine. Nakon usvajanja ovog dokumenta, mnogi resori Vlade Federacije BiH, ali i kantonalne vlade i općinske vlasti dobili su konkretne odgovornosti i zadatke.
 
Naglašeno je da je Strategija sveobuhvatan dokument koji obuhvata ključne oblasti i pitanja važna za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u društvu, od zakonodavstva, barijera, sveobuhvatne inkluzije, odgovarajuće zaštite i podrške, prevencije, pa do organizovanja i međunarodne suradnje.
 
Strategija je usaglašena sa obavezama koje proizilaze iz međunarodnih dokumenata, posebno Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, Konvencije o pravima djeteta, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i mnogih drugih, te obaveza koje nas očekuju u procesu evropskih integracija.
 
Radi se strateškom dokumentu koji predviđa aktivnosti koje su prioritet i obaveza svih vlada, a u fokusu su i međunarodnih programa i projekata. Realizira se kroz više resora: zdravstvo, obrazovanje, rad i zapošljavanje, prostorno uređenje, komunikacije, kulturu i sport, politiku, javno djelovanje i organizovanje i na kraju socijalnu zaštitu, koja bi u praksi uvijek trebala biti na kraju, kada svi drugi resori ne omoguće adekvatnu podršku i životni standard za osobe sa invaliditetom, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

ODRŽANA PETA PREZENTACIJA STRATEGIJE

0 Komentari