Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

UPRILIČEN PRIJEM ZA 16 STUDENATA I DOKTORANATA HANS BOCKLER FONDACIJE IZ NJEMAČKE

  • On 12 Maja, 2017

 

U utorak, 09.05.2017. godine u
prostorijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, upriličen je
prijem za 16 studenata i doktoranata Hans Bockler Fondacije iz
Njemačke. Goste je primio Federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko
Drljača, zajedno sa savjetnicom za socijalnu politiku, Sanelom Čičić,
pomoćnikom ministra u Sektoru za socijalnu zaštitu i zaštitu obitelji i djece,
Miroslavom Jurešićem i pomoćnikom ministra u Sektoru za zaštitu lica sa
invaliditetom, zaštitu civilnih žrtava rata, neratnih invalida i upravljanje
registrom korisnika gotovinskih naknada, Dobricom Jonjićem. Na sastanku se razgovaralo o trenutnim
zakonskim rješenjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a odnose se na oblast
rada i socijalne sigurnosti. Poseban akcenat u razgovoru je stavljen na razvoj
rada i socijalne politike u Bosni i Hercegovni, sa naglaskom na Federaciju
Bosne i Hercegovine, zatim razlozima visoke stope nezaposlenosti, kao i odliva
mladih i stučnih ljudi iz Federacije Bosne i Hercegovine.

UPRILIČEN PRIJEM ZA 16 STUDENATA I DOKTORANATA HANS BOCKLER FONDACIJE IZ NJEMAČKE

0 Komentari