Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

JAVNI POZIV ZA UPIS U REGISTAR VOLONTERA FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

  • On 12 Maja, 2017

Imajući u vidu da je volontiranje aktivnost od interesa za sistem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na provođenju preventivnih i operativnih aktivnosti i mjera zaštite i spašavanja, kojim se želi postići aktivno uključivanje građana u društvene procese i razvoj humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje

PREDMET JAVNOG POZIVA:

Upis volontera u Registar volontera Federalne uprave civilne zaštite za obavljanje aktivnosti i mjera u sistemu zaštite i spašavanja.

PODNOSIOCI PRIJAVA:

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti svi punoljetni građani Bosne i Hercegovine koji imaju stalno prebivalište na teritoriji Federacije BiH.

Svi zainteresovani prijave mogu izvršiti putem online aplikacije za prijavu volontera koja je dostupna na web stranici Federalne uprave civilne zaštite: www.mreza-fucz.gov.ba

ROK ZA PRIJAVU:

Prijave ostaju otvorene do daljnjeg.

 

 

JAVNI POZIV ZA UPIS U REGISTAR VOLONTERA FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

0 Komentari