Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

VOÐENI RAZGOVORI O TRETMANU PORODILJA OD KANTONA DO KANTONA U FEDERACIJI BIH

  • On 15 Maja, 2017

 

U Tuzli održan sastanak nevladinog i vladinog sektora, na kojem se razgovaralo o
nejednakom tretmanu porodilja od kantona do kantona u Federaciji BiH. Sastanku
su prisustvovali predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti na federalnom i
kantonalnom nivou, centara za socijalni rad, biroa za zapošljavanje, kao i
predstavnici organizacija civilnog društva u BiH.

Predsjednica
udruženja "Zemlja djece u BiH" Mirsada Bajramović rekla je da
"porodiljske naknade nisu samo pitanje žene, već pitanje porodice i
opstanka BiH kao države, obzirom da imamo negativan prirodni priraštaj
posljednjih godina".

 

"Činjenica
da je ova oblast neuređena, reflektovat će se i na druge oblasti kao što su
obrazovanje- zbog smanjenog broja učenika, smanjenje broja nastavnog kadra,
manji broj stanovnika što znači i manje prihoda u javnim budžetima, što će
automatski dalje ugroziti i uticati na zdravstvenu zaštitu, socijalna davanja i
druge segmente", rekla je Bajramović.

Ona je istakla
da "pitanje porodiljskih naknada nije samo pitanje vlasti već i svih
građana kao pojedinaca, koji svake četvrte godine daju povjerenje ljudima koji
treba da kreiraju zakonsku politiku i donose mjere u oblasti i zaštite
porodilje i porodice", rekla je Bajramović.

U Tuzlanskom
kantonu, predviđeno je da zaposlene porodilje primaju 90% prosječne plate
porodilje, odnosno 55% prosječne plate Tuzlanskog kantona. Međutim kantonalna
Vlada kasni s isplatom porodiljskih naknada po godinu dana. Nezaposlene
porodilje u TK ne primaju mjesečnu naknadu, osim što se od ove godine isplaćuje
jednokratna novčana podrška porodiljama u visini 20% prosječne plate u kantonu.

Pomoćnik
federalnog ministra rada i socijalne politike Miroslav Jurešić, kazao je da su
opravdani zahtjevi porodica da se njihov status riješi, te da je pogrešno što
se porodilje tretiraju u sistemu socijalne zaštite, umjesto u sistemu
zdravstvenog osiguranja.

"Trudnice i
porodilje nisu socijalni slučajevi. Riječ je o radno sposobnim ženama koje
pridonose ovom društvu", rekao je Jurešić i naglasio da ovaj sistem ne
funkcionira dobro posljednjih 20 godina, zbog čega se treba mijenjati.

"Porodilje
se u Federaciji BiH tretiraju različito od kantona do kantona,  dok u
nekim kantonima ne postoji nikakav zakon koji regulira njihova prava. Pošto
danas govorimo o sistemu zaštite obitelji sa djecom, moram istaći da su upravo
djeca najizloženija siromaštvu u našoj zemlji", rekao je Jurešić.

Predsjednica
udruženja "Žene ženama" Memnuna Zvizdić kazala je da se pitanje
naknada zaposlenim porodiljama treba integrirati u pravo iz radnog odnosa, a ne
tretirati ih kao socijalnu kategoriju, dok nezaposlene porodilje treba nastaviti
tretirati u sistemu socijalne zaštite.

"Kada je
žena trudna, ona ne ide u centar za socijalni rad već se obraća ginekologu i
zdravstvenim institucijama", rekla je Zvizdić i naglasila da zbog loših
zakonskih rješenja postoje žene koje nemaju novac da priušte čak ni pelene
svojoj djeci.

Podsjećamo,
zakonom o radu Federacije BiH utvrđeno je da žena ima pravo na porođajno
odsustvo u trajanju do jedne godine, dok se visina porodiljskih naknada
utvrđuje propisima kantona.

 

Porodilje
zaposlene u javnom sektoru u cijeloj Federaciji BiH primaju porodiljske naknade
u 100 postotnom iznosu njihovih prosječnih plaća, dok porodilje zaposlene u
realnom i privatnom sektoru primaju naknade od 50-90 posto visine prosječne
plate ili ne primaju naknade nikako.

Sastanak u Tuzli
je jedan u nizu kojeg organizira Udruženje Žene ženama Sarajevo u saradnji sa
Udruženjem „Zemlja djece u BiH“ Tuzli, u sektoru Prava žena, a u okviru
Programa održivosti organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini koga
implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog
društva u BiH (CPCD), uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj
(USAID).

Cilj sastanka je iznalaženje rješenja za otklanjanje
različitih postupanja u oblasti porodiljskih-roditeljskih naknada u Federaciji
BIH.

VOÐENI RAZGOVORI O TRETMANU PORODILJA OD KANTONA DO KANTONA U FEDERACIJI BIH

0 Komentari