Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – NOVOGODIŠNJI PRAZNICI

  • On 22 Decembra, 2016

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava
javnost da je Zakonom o praznicima („Službeni list SFRJ“, broj: 6/73), koji se
na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih
zakona („Službeni list RBiH“, broj 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi
sa zakonskom snagom („Službeni list RBiH“, broj 13/94), primjenjuje kao
federalni zakon, propisano da je Nova godina praznk i da se obilježava dva
dana, 1. i  2. januara/siječnja. Istim
Zakonom je propisano da ukoliko jedan od dana u koje se slavi Nova godina
padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.
 

Shodno navedenom, a s obzirom da 1. januar/siječanj 2017.
godine pada u nedjelju obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji
Bosne i Hercegovine ponedjeljak 2. januar/siječanj i utorak i 3.
januar/siječanj 2017. godine.
 

Na dan praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druga
pravna lica ne rade.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – NOVOGODIŠNJI PRAZNICI

0 Komentari