Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

USVOJENA STRATEGIJA ZA UNAPREÐENJE PRAVA I POLOŽAJA OSOBA S INVALIDITETOM U FBIH 2016 – 2021.

  • On 30 Decembra, 2016

Vlada FBiH
je na 84. sjednici, održanoj 23.12.2016. godine u Sarajevu, usvojila Strategiju za unapređenje prava i položaja
osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016 -2021)
. Za
realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo obrazovanja
i nauke, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo za
pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata, Federalno ministarstvo
prostronog uređenja, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno
ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo pravde, Federalni
zavod za statistiku, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanja osoba
s invaliditetom i Gender centar FBiH.

 Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016 – 2021.pdf
USVOJENA STRATEGIJA ZA UNAPREÐENJE PRAVA I POLOŽAJA OSOBA S INVALIDITETOM U FBIH 2016 – 2021.

0 Komentari