Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

IZMIJENJENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

  • On 13 Decembra, 2016

U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BIH" 39/14) i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma i o javnim nabavkama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike 02-02/1501/15 od 16.06.2015. godine i Budžetom, a u vezi sa Dokumentom okvirnog budžeta, federalni ministar rada i socijalne politike donio je Izmijenjeni i dopunjeni plan javnih nabavki za budžetsku godinu 2016.

Izmijenjeni i dopunjeni plan javnih nabavki za 2016. godinu.pdf 

IZMIJENJENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

0 Komentari